EP választás! Szó helyett tett kell – szavazzon a magyar ember!

Magyarországon a mai magyar ember válláról egyetlen politikai termék, politikai vélemény sem veheti le a politikai döntés, a szavazás felelősségét!

 

Felfüggesztjük itt a mérsékelt demokrata általános politikai vélemény általános, kampány vélemény megfogalmazását az önkormányzati választások végéig. Döntés háttere összetett.

Ennek egyik oka a durva és puszta politikai tér, de a durva politikai tér mellett, a nagyon erős politikai bulvár sem a mérsékelt demokrata politikai vélemény tere!

 

Politikai kultúra ma eldurvult…..

 

Nem szeretnénk elvonni a magyar ember figyelmét, saját politikai tetteitől,azok életére nézve brutális súlyától a mai politikai környezetben!

 

Természetesen a magyar embereknek jó szakpolitikai témák időnként megfogalmazódnak.

A mérsékelt demokrata politikai gondolkodás más, mint egy párt, vagy szervezett mozgalom.

Jó politika mellett kampányol – amelyre képes lehet bármely párt, ha ehhez van akarata!

 

Annak és ahhoz szól……………………………………aki érti és érzi a mérsékelt demokrata politikai gondolkodás értékeit!

 

Reklámok

Európa választ! Magyarországon ne a féligazságok adják a kampányokat!

Európa hamarosan választ!  Magyarország és Európa politikai trend fősodorja milyen messze esik egymástól?

 

Magyarországon az EP választás május 26.-án lesz.

Mérsékelt demokrata politikai látásmóddal aligha lesz nagyobb jelentősége bármely más, későbbi választásnak ebben az évben.

Magyarországon milyen kampányok szólnak a magyar emberekhez?

Migráció és a magyar emberek információhoz jutása, a jogorvoslathoz jutása nem függ össze. Európa kritikái ezeken a területeken jogosak.

Európa egy határozott és mérvadó eseménye többet érdemelne féligazságok hangoztatásánál minden politikai oldalról!

 

DSCN0486

Migráció közéletileg, politikailag korszakformáló erővel rendelkezik, ennek hatása alig becsülhető!

 

Súlyos következményekkel jár Lipcsében, Frankfurtban, vagy Stockholmban a tény, hogy az európai vezetés adós maradt a mérsékelt demokrata javaslatokban támogatott elő-Európa földrajzi kialakulásával.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy minden politikai kampány féligazság, amely nem mutat rá, hogy Európában gyökeres fordulat szükséges a migrációs tünetek kezelése miatt.

Németország fővárosa Berlin ma külföldi klánok térfoglalását éli át! (ZDF)

Frankfurt pályaudvara körüli utcákban kevesebb az európai ember, mint kétes, arab és pakisztáni emberek közbiztonságilag bizonytalan csoportjai.

 

DSCN0536

 

A migráció problémája, a globális gazdasági verseny már a centrista politika nélkül nem lesz megoldható!

 

Európa életében féligazság a migráció miatti elszigetelődések politikai kampánya.

Ma a gazdaság erőviszonyai a világban átlépik a nemzetállamokat, melyek kulturális értékei, hagyományai a gazdaságon túl megőrizhetőek.

A migráció Európában egy kezeletlen, lassan megértett, részben félreértett probléma – a vele mutatkozó káros folyamat csak európai intézmények centralizálásával, egységes szabályokkal fordulhat meg.

(Az USA nemzeti gárda mintájára EU gárda létrehozása ma a migrációra adott válaszok egyike lehet. Földterületek százéves bérlete Európán túl egy másik részlet válaszként aktuális, jogrend európai kultúra védelmének erősödése stb.)

Európa politikájában, az európai ember számára napi életmódban tarthatatlan az eddigi hanyag, felkészületlen migrációs gyakorlat.

Európa kiadásai hatványozott összegekkel tudják helyretenni a kisiklott jelenségek tömeges hatásait.

Európai nők, emberek esnek tényleges áldozatul a hibás jogi és közigazgatási végrehajtásoknak.

Magyarországon ne a féligazságok adják a kampányokat!

1848 ünnep, amely mutatja – Európa politikai sodra fontos a magyar ember életében!

 

Magyarországon ma külön jelentősége van, 1848 méltán a magyarok által sajátnak tartott ünnepének.

 

1848 üzenete beleég a magyar ember életébe napjainkban. A 12 pont üzenete alig halványult el – mert a hatalomban a politika mindig felejteni próbálja egy-egy részét!    A 12 pont együtt igaz!

1848 ünnepelt történései az európai politikai fősodor útján jutott el a kifejletéig.

Európa egy akkor korszerű forradalom láncban élte meg a részben humanista, részben egyéni és nemzeti függetlenség jobb kibontakozását.

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból, ez az örökség az ünnep büszkeségének, vállalhatóságának fő oka!

 

London sajátos helyzetbe hozta magát………

 

 

Magyar ember élete attól is függ, mennyire jutnak el hozzá Európa értékei, Európa gondolkodása!

 

Ma a magyar ember fogyasztói kosara üresebb, mint az európai tagállamok többségében élő emberek fogyasztói kosara.

Makrogazdasági sikerek mellett, felfoghatatlan a szerény, magyar vállalkozások bürokratikus, erőszakos  eszközökkel okozott tömeges pusztulása.

Minden magyar embernek egy élete van – ezt a mai előkészületlen törvények semmibe veszik egyéb politikai érdekek miatt.

1848 szellemiségétől eltér a hazai parlamenti törvénykezés gyakorlata, ahogy az európai értékek médiaháborúban vesztésre állnak a magyar vidéken, a külvárosokban.

Valódi verseny helyett a költségvetési pénzekből toborzott, médiazsoldosok  bizonytalanná teszik a magyar holnap képét!

Európában ezalatt valódi verseny van.

Kortárs politikai üzenete van a magyarok 1848 történelmi országos megemlékezésének – Magyarország akkor lehet erős, a magyar emberek élete tartósan akkor lesz jobb, ha Európa fősodrába tartozik.

 

Európa ma új út felé nyit! Euro nélküli Magyarország a változó politikai tér része!

Európa ma könnyen hátrányba kerülhet, ha nem lesz erősebb az integrációja!

 

A létrejött német-francia szerződés a mérsékelt demokrata politika centrista megfontolásával egy igazi korszerű, de mérsékelt szerződésnek minősül, kaput nyitva egy új, egy jobban integrálódó Európa útja felé.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Európa értékei előbb elérendőek lennének az állampolgárok javára, utána kritizálandóak a később felzárkózni szándékozó országok, e körben Magyarország részéről is………………..

Ma Európa az értékei megvédésében egyenlőre médiaháborút szenved el, s ennek hátrányai az EP választás eredményében fognak tükröződni.

 

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata kifejezett politikai álláspontja, “hogy a 2015 migrációs döntései hasznos felülvizsgálatra kerülnek a mai Németországban.

Európa ma erősen centralizált helyzetben tud csak további magasabb, vagy szintentartó életminőséget adni az állampolgárainak, a migráció sokkal óvatosabb és fokozatosabb kezelése mellett.

Mérsékelt demokrata politikai látásmód, hogy a mérsékelt demokrata politikai gondolkodás részéről régóta elvárt elő-Európa megteremtése elmaradt.                      Az idő múlása hatványozta az európai politika, európai intézmények teendőit! ” 

 

Európa a parlamenti választási térben – Irány ma merre Magyarországon a politika út közben?

 

Elő-Európa nélkül magasabb a migráció európai ára!

 

Elő-Európa megteremtése (pl. szigetállam létrehozása stb.) nélkül a migrációs folyamatban a kiadások megsokszorozódnak, a tagállamonkénti migránsokat érintő integrációs problémák feltorlódnak.

Mérsékelt demokrata meggyőződés, hogy a migránsok tagállami integrálása mellett a határozott deportálás, a kibocsátó országok gazdaságának erőteljes fejlesztése nélkülözhetetlen, azonban csak egy erősen centrista Európa lehetőségeivel lesz jól kezelhető ma már. Politikai idő és tér változik.

 

Európa helyzete nem marad változatlan, de a szerződés iránya egy út út az európai ma számára.

Mit jelent az idő politikai olvasata Európa és mit jelent Magyarország számára?

 

Magyarország ma euro nélkül sodródik Európában!

Európa közepén csak sodródik Magyarország euro nélkül!

 

Magyarország ma Európa tagállamai között igen vegyes mutatókkal rendelkezik.

Az autó világ és az olcsóbb munkaerő magyarországi vonzása részben helyzetbe hozta a magyar gazdaságot….

Az euroval rendelkező Szlovákia mára szinte példa lehet több vetületben pl. egészségügy kiadásai stb.

Románia és Bulgária sebesen halad az euro bevezetése felé.

 

Mérsékelt demokrata politikai értékelés, hogy a magyar külpolitika állapota és Európa belső politikai időjárása erős változásai, komoly esélyektől sodorhatják el Magyarországot, ha nem vezeti be az euro fizetőeszközt!

 

Magyarország ma a NATO és USA viszonylatban?

 

Hasonlóan lényeges Magyarország számára, hogy a NATO és Magyarország kapcsolata milyen irányt vesz?

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Románia, s lassan Bulgária egy euro bevezetés mellett versenyképesebb lesz,

NATO szerepük is felértékelődik az esetleges orosz agresszió hatására. Magyarország több friss külpolitikai döntése (Gruevszki ügy, orosz fegyverkereskedő ügy stb.) gyengülést hozhat érdekérvényesülésében.

 

Az EP választások előtt fontos lehet, hogy kiből lesz a CDU új vezetője Németországban?

 

A CDU Németországban következő belső választása, akár felgyorsuló pályára teheti Magyarország távolodását a mag-Európa közösségétől.

A Merkel folytatta politika karakteresebb, határozottabb vonulatot kaphat Annegret  Kramp-Karrenbauer volt tartományi miniszterelnök győzelmével.

A másik két jelölt győzelme, lassan belevezetheti Németországot a társadalmi megosztottság felerősödésébe. (Más és más irányból…)

 

Minden magyar államférfi kötelezettsége a forint és euro távolság csökkentése!

 

Magyarország helyzete, Európán belüli állapota a magyar forint és euro távolságával, átváltási árfolyamával érzékenyen jellemezhető.

Az euro és forint távolsága sokkal több, mint a hangos politikai bulvár része, vagy politikai kommunikáció trendje!

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy magyar államférfi kötelezettsége mindenkor a forint és euro távolságának csökkentése.

 

Hogy alakulnak az euro árfolyamok?

 

Hol van már a 280Ft/euro viszonyszám?

Mérsékelt demokrata politikai értékeléssel, vannak gazdasági és állami szereplők, akik nagyot nyernek a rossz forinttal.

A rugalmas időszaki kilengés ezért politikailag még lehet elfogadható.

 

Tartósan rossz árfolyam azonban nem más, mint Magyarország vagyonának, magyar emberek jövedelmének Európához képest történő leértékelődése, vagyonvesztés!

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy az exodus serkentője, a magyarok kivándorlásának ösztönzője a rossz forint árfolyam.

Magyar exodus egyszerre munkaerő elvesztése, másfelől népesség elvesztése……..napjaink jellemzője!

 

Európa ma film és könyv nélkül. Merre vezet az európai magyar út?

Európa ma közvetlen folyamatok átélője!

 

Európa ma más politikai út iránt elkötelezett, mint a mai Magyarország kormányzatának képviselői, az elmesélt politikai fősodor.

Mai magyar ember távolabb került az európai úttól, mert arról a mai magyar politikai vezetés lefordulni látszik.

 

Mai Európa, holnap zöldebb!

 

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodással, Európa kérdések között jutott el idáig, de megoldások között formálódik.

 

Hová vezethet az európai magyar út?

 

Európai értékek védelme egyben a magyar élet, mai magyar ember védelme a leghatékonyabban.

 

Magyarország sem ma, sem évtizedek óta nem nyújtja az elérhető kiegyensúlyozott életet, a megfelelő fogyasztói kosarat a magyar embereknek.

 

A magyar ma valósága, akár az utazás a vasúti közlekedés terén, akár az emberi méltóság gyakorlatias tisztelete területén szerényebb körülmények között tartja a magyar embereket saját hazájukban.

Az európai idők változnak……..politikai népmesék helyett valós iparági gondok lépnek könnyen a frontvonalba.

 

Már a közelgő Németországban zajló új Hessen tartományi választás, majd az USA félidős választása könnyen átfordulásokat hozhat a politikai széljárásban.

 

Magyar államférfi, magyar politikus érti a történelem üzenetét – EP szavazás hatásait.

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodás mérsékelt centrista, konstruktiv és humanista politikai látásmód!

Elismeri az iparfejlesztés és gazdasági egyensúly egyes eredményeit – de hol itt a magyar ember a parlament döntéseiben?

 

Tegnap történelme – ma egy új korszak kezdete

 

A tegnap történelme a Sargentini-jelentés EP elfogadása, Magyarország számára új politikai időszámítás kezdetét jelenti a világban, Magyarország pozíciói a sajnálatos magyar kormányzati hibák miatt súlyosan romlottak Európában, s Európán kívül.

Hasonló ez ahhoz, mint a gazdasági válság elején a nagy amerikai bank bedőlése.

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból vizsgálva, ez elkerülhető lett volna.    Magyarország számára az idevezető döntések nem politikus államférfi, csak szegényesebb pártpolitikai döntések voltak.

Magyaroszág egy ország és nem egy párt.

 

Politikai leértékelődés a magyar kormány számára Európán belül, Európán kívül hetek alatt kézzelfoghatóvá válik.

 

Mérsékelt demokrata politikai meggyőződés a mértéktartó centrista politika mellett, a legerősebb kortárs humanista kormányzati politikáért teszi le a voksát a magyar hétköznapokban.

Konkrét politikai javaslatokkal, kritikus meglátásokkal, kész politikai és kormányzati programmal készülünk Magyarország nagyobb sikerességéért ezen politikai irány gondolkodásával.

 

 

Országbíró Zoltán régóta megfogalmazott álláspontja, ha a 2010 óta megfogalmazott mérsékelt demokrata javaslatok életbe lépnek, ma Magyarország külpolitikailag és a magyarok életminősége szempontjából sikeresebb ország volna.

Magyar kormánynak azokkal érdemes kooperálnia, akiknek valódi európai és magyarság víziójuk áll rendelkezésre a magyar politikában…….

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a Sargentini jelentés nem mindig pontos, sőt néhol konfliktuskerülően nagyvonalú, máskor kissé túldimenzionált – de szükséges időben, szükséges jelzés Magyarország humán állapota miatt.

Svédország hagyományaira szavazott, de európai politikus erős üzenetet kapott mindenütt!

Svédország választott,

de a svéd választás messze többet üzent az európai politikusoknak, mint egy tagállam belpolitikai állása.

Svédország politikai hagyományaira szavazott, bizalmat adott a szociáldemokrata politikának, a politikai hagyományokkal rendelkező konzervatív erőknek,azonban a migráció politikai kárai, politikai hordaléka az öntudatos svéd választók politikai véleményére is hatott!

Mérsékelt demokrata politikai olvasatban, az európai politikusok komoly üzenetet kaptak.

 

Történt az erős választói üzenet

egy olyan országban, ahol létezik valós sajtószabadság, arányos sajtó megjelenés stb.

Európa politikusai számára az üzenet egyértelmű – elhibázott volt a migráció üteme, késnek a tagállamok mindegyikében az integráció és a deportálás intézményei, eszközei, sok a társadalmi kár.

 

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból,

ma Európa alapértékeinek sorsa, vele Európa polgárainak sorsa, azon múlik több európai államférfi, vagy több pártpolitikus ül az Európai Parlamentben, az Európa Tanácsban.

 

Európa belső problémáit új és erős kihívások halmozzák!

 

Svédország választásának üzenete az európai politikus mezőnynek különösen kiáltó, hiszen Törökország, Oroszország ma még politikai és média térhódításban, holnap akár területi térhódításban van.

Hogyan fordulhat elő Európában, hogy bármely európai tagállamban nem mindenki számára biztosított az európai híradás közvetlenül és részletesen?

Európa ma még elsősorban médiaháborút veszített az elmúlt évtizedben többször, több tagállamban.

 

Érzékeny terület Ukrajna, vagy éppen a dél-Balkán, s több sodródó tagállam távolodik hol látványosan, hol kevésbé látványosan Európa alapértékeitől.

Mérsékelt demokrata politika nézőpontja a határozottabb, európai centrista politikát tarja a magyar emberek jövője számára jobbnak, erősebb európai értékek védelmével.

 

Kortárs politika Európában, maga a történelem!

 

Kevés embernek adatik meg a történelem korszakos pillanataiban élni, ahogy kevés politikus adhat bizonyosságot történelmi pillanatokban államférfi képességekről, vagy azok hiányairól.

Migráció gondjai, problémái ma a legerősebb tagállam kormányzatát ingatják meg, vele rossz politikai fordulatokkal, akár Európa bomlása indulhat el.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a migráció ilyen fogadási formában, ilyen intézményi elképzeléssel történő fogadása megterhelte a német lakosságot is, létrejöttek különböző gazdag városokban szociálisan kifejezetten érzékeny, súlyosan problémás területek.

 

dscf0286

 

Ma már a németek számára is érzékelt tanulság, hogy évtizedekkel ezelőtt még csodálatosan sikerült anno a görög migráció, alkotó módon élnek a görögök Németországban.

Felemás és részben megoldatlan a török migráció, különösen a törökországi politikai változások után. Török “negyedek”, alternativ párhuzamos társadalom és városképi átalakulások a nyomában.

Különösen nagy gondot okoz az európai viselkedési normákat, kultúrális szokásokat részben elfogadó iszlám meggyőződésű emberek migrációja.                Jó politikai döntések csak biztos és korrekt integrációs és munkavállalási adatok mellett fogalmazhatóak meg.

 

Időszerű és fontos Európa politikai döntései között a migráció felvetett kérdéseire választ adni. Itt is olvasható a politikai nézőpont!

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy az európai viselkedés, szokások elfogadása jogos követelmény, míg ezzel ellentétes jogi és kultúrális engedmény károkat okoz minden tagállami társadalomban.

Ahol ezt későn észlelték, ma azokban a fejlett európai országokban a közterületeken egyértelműen látható a mulasztás hátrányos oldala.

 

Történelem hónapjai ezek a hónapok, amikor az európai politika szereplőinek felelőssége, képességeik mérlegre kerülnek.

 

Ma Európa közel jár, hogy rossz politikai döntések után, tagállami konfliktusok mellett – elért közösségi és jogi eredményeiből visszafejlődjön.

Hasonlóan nehéz időszak közeledtét jelenti, a gazdaságaik és megtapasztalható lakossági szolgáltatásaik zsugorodását jelenti a legális munkavállalás, legális migráció megakadályozása.

 

 

Ez Németországban 5 éven belül, Magyarországon 7-12 éven belül minden európai polgár számára megtapasztalható lesz, mert az országok korfa alakulása ezt előre megmutatja.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Magyarország gazdasági és geopolitikai valós helyzete miatt a legszorosabb konstruktív kooperáció szükséges Németországgal, Ausztriával, miközben nemvárt konfliktusok léphetnek fel Szerbia felől, vagy Horvátország felől.

 

 

Országbíró Zoltán politikus – Európa ma itt van! Nő Magyarországon a politikai holnap eldöntője!

 

Valódi politikus, igazi magyar államférfi egyetlen feladata a mérsékelt demokrata politikai szemlélet szerint, a magyarság egyben tartása – nem pusztán ódivatú, formális ügyekben.

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata  politikus: ” Minden jó államférfi elhatárolódik a választási csalás pártjaitól!

Miért nem megy csalás nélkül?

A magyar nő, magyar család dönti el a ma Magyarországon zajló választás eredményét!”

 

 ” Minden jó államférfi, igazi politikus elhatárolódik a választási csalás pártjaitól!    Miért nem megy a választás csalás nélkül – sok a válasz nélküli kérdés ?!

 

Magyarság számára Európa fontos partner, a nyugati szél kell, hogy átjárja a magyar családokat, magyar falvakat…..

Politikai feudalizmus és Csák Máté (Olvasson utána földrajzilag is egyező a történet..) politikai története már ismert, új politika , új út kell.

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból nehezen érthető, hogy a FIDESZ által elért makrogazdasági eredmények, nemzeti iparfejlesztési célok és turisztikai térségi sikerek elhomályosulnak, mert az állampolgárok szabadsága, a jogállam intézményei, a jog előtti egyenlőség súlyosan csorbult az említettek mellett.  Mire volt ez jó?

 

Budapesten és vidéken az emberek igénylik a szabad és független sajtó létét, ahogy az 50-es években is igényelték a Szabad Európa Rádió hangját a családi házak mélyén, a baráti társaságokban Budapesten.

 

Elmaradt az agyonsanyargatott magyarok számára az “Élni és élni hagyni” politika, a FIDESZ 2010 vároldalban tartott választási beszéde után.

 

Ma ez a kortárs politikai kérdése, magyarság vidéken hallatszó, a magyar politika egyik “zúgó vészharangja!”

Magyar exodus, demográfia tragédia a lakosság válasza.

 

A nő döntése holnap, a magyar sors alakulása, európai kérdés!

 

 

Választás 2018 Magyarországon politikai kérdése, általában Európa kérdése!

 

Mérsékelt demokrata politikai javaslatok a demográfia pragmatikus szakpolitikai megerősítését, javítását célozták 2010-2018 között!

 

Választás 2018 valódi politikai kérdése, Magyarország mellett Európa politikai kérdése!

 

Migrációs hisztéria és átláthatatlan költségvetési pénzkijelölések, EU támogatás kétes pénzmozgások helyett okos, pragmatikus politika kell a magyar demográfia valódi javulása érdekében!

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a magyar politika igazi kérdése a magyar demográfiai helyzet hatékony megváltoztatása!

 

Pragmatikus politika ezen a területen ma már szűkmarkúság nélkül, nagyvonalúan kell, hogy megvalósuljon.

Migrációs hisztéria helyett alkotó, innovációval teli vidék kialakitására van szükség. (Pl. tömegközlekedés hiánya, alacsony színvonala egyes vidékeken megoldása, roma integráció valódi lépései stb.)

 

Németország kormányának formálódására is hatott a migráció teljesen meg nem oldott problémája!

 

Mérsékelt demokrata politikai nézőpont szerint a demográfia javulásának igazi politikusi döntései máig elmaradtak, helyette káros és magyar exodust elősegítő “törvénygyár kétséges jogalkotással” jött létre.

 

Mérsékelt demokrata politika javaslatok három (3) nagy irányt tartanak előrevezetőnek:

I. Teljes jogi dereguláció, élhető és nyugodt, európai értékekre épülő Magyarország érdekében.

 

II. Erős, pragmatikus politikai döntések a 2-3 gyereket vállalók javára, a már megszületett gyermekek szülői generációi javára. (Adóamnesztia, cégadósságok törlése stb.), bérlakások tömeges építése, panelgyártás megindulása gyors előkészítése stb.)

 

III. Teljes és drasztikus bürokrácia lecsökkentés, állami szolgáltatások e területen a családok, állampolgárok felé. (NAV jó út, jó példa lehet, ha következetes.)

 

Mérsékelt demokrata politika  ezt várta a konstruktív politikai megközelítésével az elmúlt 4-8 évben!

 

Választás után a magyar politikus, magyar államférfi előtt a döntés még nyitott: Európa peremén, vagy a mag-Európa tagjaként!

Magyarország földrajzi adottsága jellemzően az Európa pereme politikai terét adta az évszázadok során.

Európa fejlődött, az informatika, a közlekedés Európán belül beljebb sodorta Magyarországot. (Románia, Bulgária bekapcsolása stb.)

Mennyi volt ebből évszázadok alatt a magyar államférfiak rossz döntése, mennyi a geopolitikai kényszer nehéz mérlegre tenni.

 

dscf0286

 

Európa tagállamaiban zajló választások ma azonban világos képet rajzolnak a mai államférfi, a mai magyar politikus elé!

Németországban egy erős politikai kulturáltság mellett az SPD szavazói adtak zöld utat Angela Merkelnek.

Olaszországban (erős gazdaság) a választások további konfliktusokat hoznak Európa gondjai közé.

 

A világpolitikai törekvésekben Kína, USA, India és velük szövetségesek lassan Európa helyzetét, elért eredményeit rendíthetik meg.

 

Ma a magyar államférfi előtt – a választás 2018 Magyarország – után a döntés még rövid ideig nyitott: Európa peremén kiszolgáltatva nem Európa barát politikai hatásoknak a nemzetközi térben, vagy a mag-Európa erős tagállamai között meghatározó és kooperatív politikával?!

 

 

Országbiró Zoltán mérsékelt demokrata – magyar államférfi nem maradhat ki Európa polgárainak közös gondolkodásából!

 

Magyarország jól látta meg Európa gondjait több alkalommal, de a mérsékelt demokrata politika teljesen más külpolitikai utat és diplomáciai eszközöket javasol, mint amin ma Magyarország csetlik-botlik Európában.

Országbíró Zoltán politikusi álláspontja, hogy “Kortárs magyar államférfi nem harcol semmilyen módon európai polgárok többsége ellen, közösséget vállal velük az európai gondolkodásban! Magyarországnak nem érdeke Európa gyengülése.”

 

Ausztria része az Emanuel Macron által elindított párbeszédnek…..

 

Magyarország mai politikai vezetése azzal tehet a legtöbbet az ország irányításakor a magyarságért, ha helyzetbe hozza európai fogyasztási szinten, gazdasági versenyképesség szinten a magyar állampolgárokat, a magyar mikrovállalkozásokat.

Magyar külpolitika helyes iránya az Európa centrum tagállamai felé felzárkózás szoros párbeszéddel, közös cselekvésekkel.

 

Emanuel Macron által kezdeményezett európai vita fontos a magyaroknak itthon és külföldön.

Magyar államférfi nem maradhat ki Európa polgárainak közös gondolkodásából!

Mérsékelt demokrata politikai szemlélettel Magyarország alkotó részvétele hasznos az európai vitában.

 

 

Európai politika várja az SPD pártszavazásának eredményeit!

 

Magyarország számára kiemelten fontos, de az európai politika jövője szempontjából sem lesz mellékes, a már zajló németországi SPD pártszavazás a nagykoalícióról.

Németországban a nagykoalíció ma az SPD párttagok szavazatán is múlik.

 

Ennek oka az elmúlt hosszú időszak SPD politikai veszteségei.

Mérsékelt demokrata politikai értékelésben maga Európa lett szegényesebb a német SPD gyengülésével a nagykoalíció alatt.

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata álláspontja, hogy Magyarország sokat veszített az élő, napi európai értékekből, hiányzik a valós társadalmi párbeszéd, lassan eltávolodva magától Európától.

 

1095038_392587284176468_1054976655_n21
Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.

 

Magyarország vezető politikusai, Európa politikusai feszült csendben várják 2018.március 4.-ét, az SPD pártszavazás közlésének napját.

A demokrácia erősségének jelzője Németországban, hogy az SPD tagsága megosztott politikai véleményét illetően, a nagykoalíció későbbi eredményeit illetően.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy az SPD minél nagyobb szerepére van ma szükség Németországban.

Németországban a kiegyensúlyozott koalíció mindig kiegyensúlyozó hatással van a szomszédos és távolabbi tagállamokra.

 

 

Európa trend és Németországban egy újbóli választás – Mérsékelt demokrata nézőpontból

Németország belpolitikája komoly meglepetést okozott az európai polgároknak, s magának az európai politika várakozásainak.

Migráció okozta német belpolitikai pártviták sorozata vezetett el a váratlan fordulathoz.

 

Bundestag Választási, 2017, Demokrácia, Németország

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai nézőpontból, ma Európa polgárai számára, egy európai értékekért aktívan szerepet vállaló, németországi kormányzás a legjobb politikai ajánlat!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus szerint: Egy németországi újbóli választás erősebb kockázat magának Európának, mint volt az eredeti Bundestag választás.

 

Egy új választás előtt azonban Angela Merkel is Bundestag megmérettetés előtt fog állni.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Európa értékei védelme számára a német politika eddiginél erősebb figyelme szükséges Magyarországon, s Európa más később csatlakozott tagállamaiban.

Németországban a kancellár körüli szavazások, Bundestag választások elvonhatják Németország politikai figyelmét, ennek komoly ára lehet Európa számára.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény: Németországban választás, francia diplomáciai erőtér hat majd Magyarországra!

 

Magyarország jelenleg még picit közelebb gazdaságában, emberi kapcsolataiban Európa egészéhez, de külpolitikájában attól távolodva éli meg a változásokat.

Változások, melyek mérsékelt demokrata politikai álláspont szerint erősen fognak hatni Magyarország belpolitikájára.

Hatást jelent természetesen az is, ha a német választások után konzerválódik a mai magyar politika és Magyarország félutas európai helyzete.

 

Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus véleménye, hogy ” Franciaország diplomáciai erősödése akkor lesz hatékony, ha rugalmasan találkozik a Németországban most következő választások utáni német koalíció politikai vízióival!

Európa hatása Magyarország belpolitikájára a fenti előkérdéstől függ.”

Nem jelentőség nélküli az a személyi változás sem, hogy ki lehet Juncker utódja?! (Felmerül Christine Lagarde neve is.)

Jelenleg minden európai értékeket elismerő polgár figyelme Németországra fókuszál. Két kérdés erősen nyitott:

  1. Hogyan döntenek a német választók az AfD politikájáról? (Bundestag bekerülés stb.)

2.)Hogyan foglalnak állást a szavazók az SPD programkínálatáról?

 

Magyar politikai térben e két kérdés válaszainak variációi számos kérdést jelentősen eldöntenek.

Mind a kormánypártok, mind az ellenzék politikai formációinak elkövetkező tevékenységén ez pontosan lekövethető lesz.

 

Egy régi európaiságról szóló ünnep Szent István király ünnepe – Magyarok számára fontos ünnep!

 

Magyarországon a nyugati orientáció, a kereszténység egyik legrégebbi ünnepe Szent István király ünnepe.

Megfelelő történelmi körülmények között kell értelmezni, ahogy a mai magyar politika európai mozgását.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont és politikai vélemény – A nyugati orientáció, vagy keleti orientáció ma sajnálatosan erős politikai kérdés!

 

 

A magyarok egyik legelfogadottabb ünnepe, amely egyszerre Európa barát, s egyszerre magyar ünnep.

Mérsékelt demokrata politikai értékek szerint, az ünnep minden magyar ünnepe, nincs kétféle magyar!

Alkalom a gondolkodó magyar emberek számára, hogy szembenézzenek magyarságukkal, szembenézzenek európaiságukkal, vagy ennek elvesztésével!

 

Mérsékelt demokrata politikai értékelésben érthetetlen, hogy a kifejezett makrogazdasági, iparfejlesztési, ipar megújítási hatalmi politikai sikerek mellett, miért téveszt jó irányt a sajtószabadság, a vállalkozási szabadság területein?

Magyarország valódi politikai sikere az euro bevezetése.

Történelmi léptékben az eurót bevezető politikai pártok maradnak emlékezetesek.     A migráció fékezése jó politikai döntés, de a társadalom megosztása rossz retorikával egy politikai tévedés.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Európa ma médiaháborút veszít az európai gondolkodás tagállamokban való megértetése, közvetítése területén.

Ennek leglátványosabb példája (hatalmi politikai befolyás médiakoncentráció) az ünnepre készülő Magyarország!

 

 

 

Elő-Európa egyik útja a Líbiában létrehozandó központok!

 

Mérsékelt demokrata politika a mértékadó politika megvalósítója, mértéktartó politizálás elvét vallja.

A migráció kezdete óta, a mérsékelt demokrata politika az elő-Európa gondolatát tartja jónak, a dinamikus európai belső integráció mellett.

Ennek egyik megjelenési formája a Líbiában létrehozandó uniós kérelemkezelő központok.

 

Magyar centrista politikai irányzat, a mérsékelt demokrata politika.

 

Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus régóta megfogalmazott véleménye, hogy Európában mindenhol akadozik az elutasított menekülti kérelmek beadóinak sorsának továbbgondolása, további útja.

Napnál világosabb, hogy a menekülti elutasítás Németországban, Svédországban a radikalizálódás erős forrása.

 

Jó hír, hogy Franciaország új centrista politikát valósít meg, ma is Afrikában jelenlévő és politikai hagyományokkal bír.

Mérsékelt demokrata politika az Európán kívüli elő-Európa megoldását tartja az egyetlen, európai értékeket is védelmező politikai megoldásnak.

 

Európa saját értékeit megerősítve lesz erősebb! – Mérsékelt demokrata külpolitikai vélemény

 

Egyetlen politikai irányzat sem veheti le a szemét, az Európa belső átalakulásaiban tett kísérleteiről.

Mérsékelt demokrata külpolitikai vélemény, hogy számos Európán kívüli nagy ország (Oroszország, Törökország) olyan mértékben befolyást szerzett labilis,  nem demokratikus irányultságú kisebb európai tagállamokban, hogy jelen befolyások mellett, a nemzetállamok Európája nem jelentene mást, mint Európa összeomlását.

 

Az eddigi évtizedben az európai értékek részben jutottak el a tagállamok lakosságához, néhol durván eltorzítva, vagy elhallgatva.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata finomabb Európa felé felmutatott külpolitikát szorgalmaz.

 

Vezető mérsékelt demokrata politikus, Országbíró Zoltán megfogalmazásában: “Joghoz való hozzáférés, politikai szabadsághoz hozzáférés, a független médiumokhoz való hozzáférés, tiszta politikai választás Európa értékei közé tartozik, azonban a később csatlakoztatott tagállamok lakosságához Európa ezt nem tudta eljuttatni. Elérésük a magyar tudatos polgár számára minőségében, lehetőségében drasztikusan lecsökkent.

Európa értékei Kelet-Közép-Európában jellemzően médiavereséget szenvedett el, a lakosság politikai kultúráját helyi sajtóérdekek, helyi politikai feudalizmus politikai sajtója formálja át.”

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Európa csak erőteljes centralizáció végrehajtásával fogja a gazdasági helyzetét megőrizni, fegyveres erejét a helyzethez igazítani, politikai erőterét megnövelni.

Külső világpolitikai gyengítések mellett, Európa számára a migráció 2013 óta megindult hulláma, annak nem felkészült kezelése, szintén erőteljes intézményi koncentrálást és fejlesztéseket kíván meg.

Németországban a választásokra is kihat a német lakosság változó napi életminősége, migrációs nyomás napi tapasztalatai.

Rendőrség megerősítése központi kampánytéma a választások előtt.

 

Mérsékelt demokrata politika kiáll az Elő-Európa létrehozása gondolata mellett.

Minden utólagos regisztráció Európa belsejében problémákat hordoz, a deportálás szükséges folyamata alig megoldott!

 

Németország és Franciaország ha túl lesz a választásokon előtérbe  kell, hogy helyezze a csatlakozott tagállamok belső és káros folyamatainak sokkal intenzívebb követését, az internet erősítését, a médiumok és médiahátrány, a túlzó bér-jövedelmi különbségek eltüntetését Európa területén.

Európa számára a Macron által lebegtetett új menetrend ma már létszükséglet, vagy zsugorodása bekövetkezik több vonatkozásban.

 

 

Mérsékelt demokrata politika Európa-barát politika! Mit üzent London, Dortmund?

 

Statisztikák jelzik, hogy a nők és férfiak tömegesen a lábukkal szavaznak a helyesnek tartott politikai irányra – Európa felé.

Mérsékelt demokrata politika egy magyar centrista, mérsékelt demokrata politikai irány.

 

Hol tart Európa!

 

Magyarság kérdései, Európában elfoglalt helyünk, magyar emberek valós élete egy politikai programban és politikai gondolkodásban.

London a választások után már nem a “kemény Brexit” felé fordult el, ez a Londonban élő magyaroknak is kedvezhet.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Európa magjához tartozva, sokkal okosabb politikát élhet meg a magyar választó, a magyar állampolgár, mint más utakon járva.

 

Ennek hű tükörképe, hogy milyen problémákat állít egy-egy párt a választások témáivá!

Dortmundból az SPD a társadalom valós kérdéseit feszegette.

 

Nem titkolta a jelenlegi kancellárjelölt, hogy generációk számára kell jobb életminőséget visszaállítani, más területeken elérni.

Előtte Gerhard Schröder aki 1998-2005 között volt kancellár Németországban, egy nagyívű politikai beszéddel adott irányt a közelgő választásokra az SPD számára.

Joggal került szóba Dortmundban: Mi történt 2013 óta Németországban?

Milyen lett Magyarország és Európa viszonya ezen időszak alatt?

 

 

Tisztelet és főhajtás az európai és a német politika óriása életútja előtt! – Mérsékelt demokrata tiszteletadás

 

Európa és Németország politikai óriása távozott el, mögötte hagyott politikai tér részben üres és részben betöltetlen a mérsékelt demokrata politikai emlékezetben.

“Helmut Kohl életútja, politikai munkássága olyan iránytű, amely Európa legtöbb politikusa számára még további politikai tanulást, vagy politikai önkritikát előfeltételez….” – fogalmazta meg tiszteletadását Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus.

 

Németországban egy ipari város adott szülőotthont a későbbi európai politikai óriásnak.

 

                              Német egyesítés politikusa: Helmut Kohl

 

A német egység, Európa sikeres előrehaladása Helmut Kohl bölcs politizálása nélkül nem maradt volna más, mint politikai délibáb.

Magyarország Európa felé vezető útja – mérsékelt demokrata politikai meggyőződéssel – azért volt sikeres, mert Helmut Kohl értékelte a magyarok világban nyújtott teljesítményét.

Politikai vezetőként hatása a korabeli magyar politikusokra kétségtelen.

 

Mérsékelt demokrata politika éppen ezért, a politikai tevékenységében a legmélyebb tisztelettel fogadja el az Európát erősítő politikai örökséget, magyar politikai irányként.

Kortárs politika szereplői közül utat téveszt, aki Helmut Kohl politikai öröksége szellemiségét, bármilyen okból gyengíti, vagy rombolja.   (Fotó:Wikipédia)

 

 

Európa fontos gondjai ma integráció fokozása, illetve a kitoloncolás, deportálás!

 

Minden szempontból hatással kell, hogy legyen a londoni tragédia (terror) magára az Egyesült Királyságra, de egész Európa előtt komoly gondok tornyosulnak……….

 

Mérsékelt demokrata külpolitika egyértelmű álláspontja, hogy Magyarország egy nyugodt és szabad, biztonságos európai ország útját járhatja be.

Ehhez a belpolitikai deformációk (aránytalan választás, politikai választási üzelmek stb.) kijavítása mellett, következetes és kizárólag okos migrációkezelés vezethet eredményre.

London eseményei megrázták az angliai választókat?

Ma Németország, Svédország, Hollandia egyes tömegközlekedési járatain, nagyvárosai központjában, vasútállomások mellett messze 20% feletti a megjelenő migránsok aránya.

4-5 évvel korábban szinte elképzelhetetlen lett volna a német állampolgárok számára Kölnben, vagy Dortmundban, hogy a nappali vonaton  30% migráns hátterű utas utazzon jellemzően.

 

Európa számára a migráció ma komolyabb kérdés, mint azt a politikusai a migráció hullámának üdvözlésekor gondolhatták….

 

Európában ki kell mondani, csak európai viselkedés normák és  kultúra szerint, európai és tagállamai értékei szerint élhet bárki!

Európai értékek tagadása, magatartási és kulturális elhárítása a deportálást kell, hogy maga után hozza következetesen.

Hasonlóan megkerülhetetlen még Németország számára is, hogy az elutasított menekült deportálása rövid időn belül, hatékonyan megtörténjen.

 

Ezen értékek és feladatok alul értékelése óriási hiba volna az európai politikusok részéről……

Sikerrel birkózik-e meg Európa fejlett államainak többsége az integráció feladataival?

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy látszanak az integráció és foglalkoztatás eredményei Európa több mag-tagállamában, de az európai kitoloncolás hatékonyságának és mértékének következetes növelése nélkül, rossz folyamatok indulnak el a rendezetlen sorsú tömegekben. (Fiatal serdülő bandák stb.)

Mérsékelt demokrata politika a migrációra adott egyik fontos válaszként, belpolitikában a magyar fiatalok gyermekvállalása, lakáshoz jutása, emberi méltósága, emberi szabadsága politikai értékeit erősítené!

 

Mérsékelt demokrata külpolitika az elő-Európa és az okos migrációkezelés elveit tartja követendőnek Európában, Magyarországon.

 

 

Mérsékelt demokrata értékelés: London és Berlin szavazói döntései erős humanista változásokat hozhat Európában!

 

Európa politikai széljárása humanistább irányt nyerhet 2017-ben.

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból Nagy – Britanniában előrehozott választás a BREXIT egész ügyére és tárgyalásaira kihat.

 

Mit tud tenni a Munkáspárt, aki Londonban már polgármestert adott?

 

Szeptemberben dönt a német szavazó!

 

Hasonlóan komoly figyelmet érdemel az SPD és CDU belső versenye a szavazókért, ahol a régebbi jelentős különbségekből tartományi választásonként farag le az SPD.

Múlt héten Németország migrációval nagyon erősen érintett, gazdaságilag igen jelentős tartományában minimális különbséggel, de helyi történeti értékelésben erős vereséget szenvedett el az SPD.

Több német lakos, mint Magyarország egész lakossága szavazott.

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai várakozással, a Munkáspárt jó szereplése könnyebbé tenné a BREXIT tárgyalásokat, míg egy  SPD választási siker, határozottabbá tenné Európában a német vezetést, még humánusabbá változtatná a nagykoalíció politikai döntéseit.

 

Magyarország sokat tanulhat és vehet át Európa  értékeiből (lemaradása tetemes), de okos és fontos integrációs következtetéseket kell leszűrnie Európa migrációs intézkedései hibáiból.

 

Mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán üdvözli a centrista Emanuel Macron választási sikerét!

 

Európa új politikai igényeket, új választói akaratot tapasztalt meg Franciaországban.

Sem a régi balközép, sem a régi jobbközép politikai pártok nem tudtak a választókkal lépést tartani, demokratikus jogállamban.

Ahol a demokratikus jogállam már sérült, a választói igények felszínre jutása torzult.

 

Mérsékelt demokrata politika az új választói igények történelmi előszelének tartja a Macron vezette független és centrista politikai sikert!

 

Európa politikai trendek között választ. Magyarország a mérsékelt politizálás útját járva lesz sikeres!

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikai véleménye: “Üdvözölni kell Franciaországban Emanuel Macron politikai győzelmét.

Európa a visszafejlődés helyett kapott 5 évet, hogy a világ politikai változásaiban megtartsa Európa értékeit, az európai emberek szabadságát.

A ma létező politikai környezetben a tagállamok számára és lakosságuk számára az erős európai centralizáció a lehetséges politikai út!

Egyén és jogai Európában valósan érvényesülnek. Franciaországban erre is példát jelent a megtörtént választás.”

 

Európa minden tagállama számára igen jelentős politikai üzenete van.

Európa számára az újraélesztéssel felérő a francia választók józansága,

 

 

 

 

 

Minden Európa-barát magyar polgár, európai polgár Párizsra tekint napjainkban!

Ma sokan vonják kétségbe Európa értékeit, miközben annak megvalósítása közelébe sem jártak az adott tagállamban.

Sajnálatosan ez Magyarországra is igaz.

 

Európa értékei a magyarságnak jók – még soha nem élte meg…

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata sorsfordítónak tartja Európa jövőjében a Franciaországban, Németországban zajló választást!

Európa humanista értékei, életminőség és médiahozzáférés, politikai hozzáférés szabadsága kizárólag egy erős európai integráció mellett őrizhetőek meg.

 

Olyan európai reformokkal, amelyek nem gyengítik Európát, más antihumánus, emberi méltóságot és szabadságot semmibevevő, viszont koncentrált állami gépezettel létező nagy országokkal szemben!

Európa integráció késedelme, a különböző nagy tagállamok kilépését okozhatja, beláthatatlan visszaeséssel Magyarországon és hasonló országokban.

 

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus szerint: Európa számára a közös jog és közös jogvédelem, közös médiahozzáférés és fogyasztóvédelem, közös hadsereg, közös pénzügy  erős és gyors integrációja megkerülhetetlen – különben Európa értékeit elherdálja a tagállamok rossz vitáiban, mert nem lesz képes megőrizni azokat.

 

Mérsékelt demokrata az európai centrista politikát tartja valódi politikai innovációnak!

Franciaország történelme jól ismeri a politikai innovációt, a felvilágosodást és megújulást.

 

Az Európai Parlament Magyarországról folytatott vitája rávilágított, hogy lassan és biztosan elfordul az európai politika tengelye.

Európa politika veszélye, hogy mérhetetlen befolyásolással néz szembe minden tagállam választása. (Merényletek irányítottan, informatikai támadások stb.)

 

Mérsékelt demokrata politika régóta az autentikus és független politika megjelenése, amely a politikai innovációt a független és centrista politikában látja az európai jövőt illetően.

Magyarország és Európa már nyilvánvalóan ütköző érdekek mentén távolodik egymástól jelenleg.

 

Magyarország számára, a választói tudatosság és felismerésig tartó ideje, a történelmi felismerés lezajlása az a politikai idő, amely minél nagyobb késedelme arányosan nagyobb veszteséget okoz a kispolgároknak, tudatos polgároknak, értelmiségnek, nőknek, több generációs dolgozó családoknak.

Franciaországban több párt hozta létre a most erős centrista pártot.

Mekkora a politikai időtáv Párizs és Budapest között?

 

Magyarország útja sötét alagút – Európa fejlett államai és gondolkodásuk nélkül!

 

Mérsékelt demokrata politika képviselője Országbíró Zoltán régóta fogalmazza meg, független magyar centrista helyzetében, hogy a rendszerváltás pártjaitól független és Európa-barát politika az, amely a magyarságot sikerre viheti, a generációk igényeivel találkozik.

 

Magyarország elismertsége, világban elfoglalt helyzete a föderatív Európán belül, a mag-Európa tagállamaival való közös jogi, kulturális, humánpolitikai, médiapolitikai fővonalon nyerhető el.

 

Mérsékelt demokrata politikai alapvetés, hogy az erdélyi autonómia egy föderatív Európában, emberi jogi eszközökkel, emberi jogi intézményeken keresztül elérhetővé válna.

 

Európa ma médiaháborút veszít egyes tagállamokban, azokban, ahol a politikai feudalizmus a valós média hozzáférést beszűkíti a vidéki magyar lakosság számára.

Mérsékelt demokrata politika álláspontja: Minden embernek legyen lehetősége tudatos polgárként élni Európa bármely országában.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény: Európa számára a török választás intő jel!

 

Sorozatos napjainkra a különböző európai tagállamokban, vagy éppen az Európához csatlakozni kívánó államokban a választók jogainak csorbítása, a kampányok aránytalanná, tisztességtelenné tétele hatalmi érdekek miatt.

Európa újra és újra politikai döbbenettel nézi a tisztességtelen választásokat, külföldi beavatkozásokat a kampányokba.

 

EBESZ megfigyelői és jelentéseik az Európa irányítói számára, de minden európai polgár számára tanulságokat hordoznak. Új kihívások gyors európai válaszokat igényelnek.

Németországban, Hollandiában millió számra élnek törökök, akik a túlzott diktatúra elől menekültek, költöztek át.

 

 

Európa újra és újra szemben találja magát a tisztességtelen választásokkal!

 

 

Az Európa Tanács jelenlévő megfigyelői nem tartották tisztességesnek a törökországi választást.

Mit hoz az új török hatalom az európaiak életében? Nyitott kérdés.

 

Tapasztalataikat a magyar politikai ellenzék, jóérzésű konstruktív politika résztvevői aprólékosan kell, hogy tanulmányozzák!

 

Mérsékelt demokrata politika a tisztességes és arányos választás előtti kampányt, a mindenkori választás előfeltételének tartja Magyarországon.

Nemzetközi tapasztalat: Ahol a választók méltósága, választók joga sérül, félelem és hátrányok veszik körbe a vidéki választókat, abban az államban a választás nem lehet tisztességes.

 

Európa vezetői számára a tagállamokban felbukkanó, vagy a csatlakozást szorgalmazó államokban meglévő tisztességtelen kampány és választás, azonnali cselekvést tesz szükségessé.

 

Ha Európa tagállamaiban nem tudja megőrizni a választások tisztaságát, torzítás nélküliségét, akkor az európai értékek folyamatosan tért veszítenek.

Törökországban lezajlott választás, az EBESZ megfigyelők jelentései alapján ezt az irányt erősítette meg.

 

 

Hollandia és az ott lévő szavazás az európai integráció melletti döntés! Erős volt a politikai zavaró zaj!

 

Európában mindenki feszülten figyelte, hogy egy valóban demokratikus választás Hollandiában, milyen irányba löki el Európát?

A választás hatása túlmutatott Hollandián.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata: “Európa jó útja az integráció a globális versenyben. Hollandia zavaró diplomáciai körülményekben, maradt józan a választáson.”

 

Mérsékelt demokrata külpolitika a kialakult végeredményt Európa számára, a magyarság számára jónak tartja.

Beavatkozás és választás körüli  hangulattorzítás volt bőven, hiszen a török politikusokkal gyorsan tető alá hozott vita első látásra nem a jobboldali liberális pártnak kedvezett volna……………………………….

 

Mérsékelt demokrata politizálás a jobboldali és liberális politikai erőket mindig tárgyalóképes partnernek tekinti, részleges értékek egyezősége mellett.

 

 

Hollandiában  a Mark Rutte vezette párt, más mint a hazai hasonló politikai címkével felruházott pártok.

 

Mérsékelt demokrata politika meggyőződése, hogy a zöld baloldal politikai térnyerése szintén jó üzenet Európa más tagállamai számára.

 

Jó példa volt Hollandia lakossága arra, hogy a szélsőséges pártok ravasz támogatása (Törökország kommunikáció, majd zavargások) felrázták a tudatos lakosságot és soha nem látott módon vettek részt 81%-os részvétellel.

Lassan nem lesz európai tagállamban választás, melyet Oroszország, vagy Törökország ne próbálna megingatni.

Hollandiában Mark Rutte higgadt és okos politikai válaszokat adott.

 

Hollandia és a hollandok Európa mellett tették le a voksukat, okkal.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Magyarországon sem lesz tiszta, zavaró külső politikai zaj nélküli, a magyarországi választás!

 

Quo vadis Magyarország? Mérsékelt demokrata politikai álláspont!

 

Európa korrigálja kitűzött fő politikai irányait, céljait.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Magyarország számára történelmileg és távlatosan befolyásoló lesz azon döntései hatása, amellyel az erősebb integráció felé kötelezi el magát, vagy perifériális és különutas irányt folytat tovább.

 

 

Európa fő utcáján marad Magyarország?
Európa fő utcáján marad Magyarország?

 

Az Európai Unió gazdasága és versenyképessége nagyobb integrációt kíván meg, a globális gazdasági versenyben egy széttartó Európa vesztes pályára sodródhatna.

 

Mérsékelt demokrata politikai irány, a jó politikai döntés a legfejlettebb európai államok mellé, közé felzárkózás.

A piac hatásait a túl erős állam időről időre elnyomhatja, annak kárai ott maradnak, hatványozódnak minden országban.

Mérsékelt állami beavatkozásra jó példák, éppen a legfejlettebb európai tagállamokban tapasztalhatóak. (Svédország, Németország, Dánia stb.)

 

Ennek tagállamonkénti döntései a következő hónapokban ki kell, hogy formálódjanak, a kettős politikai magatartás részleges eltűrése Európában lezárulni látszik.

 

Mérsékelt demokrata politikai irány, Magyarország és mag-Európa közelebb kerülése, mert a magyar választóknak, magyar embereknek ez lesz megnyugtatóbb évtizedes távlatokban is – felmerülő hibáival, politikai kérdéseivel együtt.

 

Minden magyar választó számára nyitott még a kérdés: Quo vadis Magyarország?!

 

 

Németország új szövetségi elnöke megválasztása, egy erősebb német belpolitikát előlegez meg!

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy belpolitikai és külpolitikai szempontból egy nagyon jó döntés született Németországban, a vasárnapi elnökválasztáson.

 

Frank-Walter Steinmeier lett Németország 12. új szövetségi elnöke, aki az urizáló politikusi magatartás helyett egy egészen más politikai kultúrát képviselt eddig hazájában.

Németországban a politikai kultúra személyét érintő szempontjából, erősen közkedvelt politikus.

 

http://www.frank-walter-steinmeier.de/

Fotó: http://www.frank-walter-steinmeier.de/

Vezető mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán politikai véleménye, hogy Németország egységesebb és erősebb lett a megválasztásával.

 

Elnökké választását megelőző politikai útja alapján, Frank-Walter Steinmeier aktív és Európán belül a demokráciát képviselő, azt megerősítő elnöke lesz Németországnak.

 

Különösen kiemeli a politikus jelentőségét az a körülmény is, hogy a CDU/CSU egyértelműen támogatta megválasztását vasárnap.

 

Mérsékelt demokrata politikai értékelésben, Európa sorsa és politikája, nagyban múlik a német belpolitika egységességén, demokratikus értékvállalásán!

 

Magyarország számára, magyar politikai élet számára, többek között éppen a politikai kultúra és politikusi életvitel szempontjából is példaadó az új német szövetségi elnök megválasztása!

 

 

Máris elköteleződve, kamatokkal fenyegetve? Mérsékelt demokrata külpolitikai vélemény: Tanuljunk a történelmünkből!

 

Van-e tanulsága a magyar külpolitika új és meglepő orosz kötődésének?

 

Több nyilvánosság szükséges Magyarországon az orosz – magyar külpolitika megvitatásáról!

Máris olyan erős az elköteleződés politikailag, hogy kamatfenyegetés hangozhat el a miniszterelnökök közös sajtótájékoztatóján orosz oldalról?!

 

 

Van mit tenni Európa körüli országokban. Geopolitikai érdekünk az Európával való magasabb szintű integráció!
Van mit tenni Európa körüli országokban.
Geopolitikai érdekünk az Európával való magasabb szintű integráció!

 

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai álláspont, hogy a magyar emberek számára minden nyilvánosságot biztosítani kell, mielőtt hosszútávú kötelezettségek és annak változó kockázatait bárki felvállalja a magyar politikából!

Paks annyi kérdést hoz magával, amelyre senkinek nincs valódi és megnyugtató válasza.

 

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a paksi szerződés kockázata nagyobb a szükségesnél, erre mutatott rá, hogy az orosz elnök nyíltan kilátásba helyezte, annak kamatfeltételeiben való egyoldalú változtatását.

 

Elég volt a magyar miniszterelnök metakommunikációját követni a közös sajtótájékoztatón.

 

Hol a határ?  Hol van Magyarország valódi függetlenségének érdeke? Hol a magyarság érdeke?

 

Ma minden politikai irányzatnak választ kell erre adnia!

 

Geopolitikai érdekünk és esélyünk az európai integráció, az Európát megerősítő magyar külpolitika.

 

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy autokrata vezetők asztalán a magyarság egy új térkép megrajzolásnál vesztes lesz!

 

Magyar politikus számára ez nem lehet kérdés a történelem tapasztalatai alapján.

 

 

Mérsékelt demokrata külpolitika: Elő Európa, amelyben lassan a politika szereplői egyetértenek!

 

Magyarországon  kevés az igazi európai politikát megmutató információ, a magyar sajtó torzít.

Európában politikai tény, hogy a migráció nyitott kérdés maradt.

 

Németország, Franciaország, Svédország saját polgárai életminőségének romlása mellett próbál valódi integrációt létrehozni.

 

Brüsszel sok tapasztalattal bír.
Brüsszel sok tapasztalattal bír.

Mérsékelt demokrata külpolitika az európai integráció szükségességét vallja, a tagállamok érdekei túl gyakran akadályozzák egymást – eredménye lemaradás.

 

Európa szenved a migráció mai helyzetében, mert konténerek, sátorok nem jelentenek tartós megoldást sehol sem!

 

Ausztriában, Svédországban megtörtént esetek terjednek a videómegosztókon.

 

Európa és Magyarország gondolkodó politikusai kimondva, kimondatlanul egyetértenek a témában. (Orbán Viktor, Országbíró Zoltán stb.)

Új európai nyilatkozatok arra mutatnak rá, hogy a magyar politika szereplői, messze időben érzékelték az európai külpolitika lehetséges irányait.

Brexit után politika Európában, politika Magyarországon! Tárgyalások kellenek a magyar munkavállalókért!

Európa egészének a bejelentett kemény Brexit sok gondot fog jelenteni.

Mérsékelt demokrata külpolitika szorgalmazza a folyamatos és érzékeny tárgyalásokat Theresa May által vezetett politikai vezetéssel.

 

Több ez mint általános Magyarország érdek, a külföldön dolgozó magyar munkavállalók miatt erre akkor is szükség van – mérsékelt demokrata felfogásban – ha Magyarország szerepe már nem meghatározó ebben a kérdésben.

A részletek finomíthatóak, ha már a Brexit előtt próbálta szorosabbá tenni viszonyát az angolokkal a magyar külpolitika.

 

London sok kérdést vet fel...
London sok kérdést vet fel…

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata sajnálatosnak tartja, hogy az angolok a migráció nehézségeit éppen a lengyel és magyar tanult szakmunkások és munkavállalók esetében érzékeli.

 

Mérsékelt demokrata külpolitika a londoni magyarokért mindent megtenne, ami a diplomácia eszköztárába belefér.

Fontos politikai ügy, mivel az európai tagállamokból való bevándorlás erős szabályozása napirenden van.

 

Európával addig kell integrálódni, amíg az még lehetséges! Mérsékelt demokrata álláspont!

Európa folyamatait minden magyar politikai irány, politikai műhely másként és másként dolgozza fel.

 

Mérsékelt demokrata politika, a magyarság iránt elkötelezett és európai integrációt lényegesnek tekintő politika.

Szlogenje: Józan ésszel, magyar szívvel, európai gondolkodással!

 

 

Európa irányt válthat, a demokráciát nem komolyan vevő tagállamokkal folytatott viszonyában.
Európa irányt válthat, a demokráciát nem komolyan vevő tagállamokkal folytatott viszonyában.

 

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból fontos körülmény, hogy Magyarország nemzetközi súlya, az európai integráció okos megvalósítása mellett tartható fenn magasabb szinten!

Európától való elszigetelődés a magyarság számára jelentőség vesztéssel jár.

 

Európa és Magyarország viszonya kétirányú, mellyel eddig Magyarország igen messze elment külpolitikai tevékenységével.

Franciaország választási fordulatai láttatják, s frissen Joachim Gauck német államfő integrációra vonatkozó megnyilvánulása, hogy mára Európa magatartásában, viszonyában új és módosított irányt vesz.

 

Hasonló ez, ahhoz, mint a tengeren a tengerjáró hajó lassú fordulása…………..

 

Mérsékelt demokrata külpolitika egy tapintatos és mérsékelt magyar külügyi retorika mellett, az integráció lehető leggyorsabb, legerősebb formáit segítené.

Mérsékelt demokrata politika alapvetése, hogy a magyarság érdeke ez.

 

Európa ma! Már más a világ,mint tegnap, más a jó politika a tagállamok részéről!

Vezető mérsékelt demokrata, Országbíró Zoltán álláspontja “Magyar politikus, a jelen külpolitikai viszonyok között, az európai intézményi integrációkkal tehet a magyarságért.”

Európa közös határvédelme, a török elnöki kijelentések után, talán a legfontosabb kérdése az európai politikának, magyar külpolitikának.

Hasonlóan lényeges a titkosszolgálati kooperációk minőségi javulása, e területen a magyar politikusok kétséget kizáró készsége.

Mérsékelt demokrata politika régóta megfogalmazta, az okos migráció, okos integráció gondolatait.

 

Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.
Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.Magyarország városai, Budapest utcái megmutatják, hogy a migráció teljesen nem kerülhető el.

 

Törökország elnökének nyilatkozatait, a mérsékelt demokrata politika új és komoly külpolitikai körülménynek értékeli.

Lassan felépülő európai közös határvédelem tükrében, egyenesen meghatározó lehet a következő években.

 

Önmagában a migrációs hullám milliós tömegeinek “lebegtetése”, átírhatja Európa politikai térképét, benne eddig elért eredményeinek visszaépülését.

Olaszország, Németország választásokra készül.

 

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy az európai integráció (intézményi, titkosszolgálati, határvédelmi stb.) építésében mára, minden a magyarságért elkötelezett politikusnak lehetősége szerint részt kell vállalnia.

 

Mérsékelt demokrata politika a választás szabadságát tiszteli!

Minden választási felméréssel, előrejelzéssel szemben 2016 november 08-án váratlan választási eredmény született az USA-ban.

 

Ennek oka még lehet kutatások témája………………….Európa és vele Magyarország új időszakra ébredt a választás utáni reggelen.

Mérsékelt demokrata politika a választás szabadságát tiszteli, a választás tisztaságát Magyarországon is fontos ügynek tartja.

 

Az USA választásán a politikai vélemények nyilvánossága, a sajtó sokoldalú beszámolója minden ország számára minta.

 

Mérsékelt demokrata politika az országának állampolgárainak életminőség javulását saját politikai ügyének is tekinti, ezért nagy figyelemmel követi az új amerikai politikai döntéseket.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata számos parlamenti rendszerben javaslatot adott át a mindenkori kormányoknak

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata számos parlamenti rendszerben javaslatot adott át a mindenkori kormányoknak, új politikai felfogással.

 

Magyarországon megtapasztalt  leépüléses folyamatok (emberi jogok, korrupció mértéke stb.) miatt mérsékelt demokrata álláspontból, az USA vezetésétől több figyelmet vár az emberi jogok gyakorlása, a piaci verseny szabadsága és tisztasága területein.

 

Autentikus politikai közép számára lényeges, hogy minél több amerikai cég térjen vissza Magyarország kicsiny piacára, hozzon létre új , minőségi munkahelyeket.(diplomás fiatalok, közigazgatásból kilépő diplomás dolgozók számára stb.)

 

USA erős demokrácia, a republikánusok között sok tisztességes, a fenti ügyekre érzékeny politikus található.

 

 

Republikánus szenátori kritikák a 2010 utáni Magyarországgal szemben, már évek óta erős hangnemben vetettek fel jogos problémákat!

 

Mérsékelt demokrata politika egy konstruktív és hatalom kritikus politika a Magyarországon létrejött hibák kijavításán dolgozó politika.

 

CETA egyezmény – Európa részben más korszakra ébred a mérsékelt demokrata politika értékelése szerint

Európa részben megrendült a CETA egyezmény körüli előkészítő folyamatokban.

Vasárnap aláírásra kerül a kereskedelmi egyezmény, melytől a nagy lélekszámú európai tagállamok további munkahelyeket remélnek.

 

Erre Európában szükségük van, mivel a fiatalok számára a munkahelyek száma csak alig bővül.

 

CETA átszáguld Európán, mint az ICE!
CETA átszáguld Európán, mint az ICE!

 

Hazájukban az ott született német, francia, spanyol állampolgárok számos munkakört, állást nem vállalnak fel, nem töltenek be.

Ezeken a területeken egyedül a migráció különböző fajtái adnak utánpótlást.

 

Magyarországról nézve a mérsékelt demokrata politika a CETA egyezményt, mint nagy figyelmet igénylő bonyolult jogi-gazdasági előnyökkel és hátrányokkal járó kezdeményezést értékeli.

Ütközik benne a nagyobb tagállamok érdeke, a jóval kisebb és szűk termékkörökben erős tagállamok érdekeivel.

 

Európa civiljei önálló akciót hoztak életre, az aggodalmak fókuszba állítására!  Az egymilliót meghaladó aláírással a STOP TTIP a jogi és fogyasztóvédelmi kockázatokra mutat rá!

 

Mérsékelt demokrata politika a civilek aggodalmait fontosnak látja, politikai álláspontja szerint csak az Európával szorosabb integráció lesz képes a jogi anomáliák fékezésére.

 

Európa sorsa, Magyarország politikai változásai jelentősen függnek az amerikai és németországi választásoktól!

Nemzetközi sajtó tükörképe érdemi változásokat, új politikai attitűdöt igényelne Magyarország részéről.

Magyarországon az emberléptékű,  jó politika, közjó megvalósításában erős politika új politikai erőt feltételez.

Mérsékelt demokrata politika egyik alapvetése, hogy Magyarország Európa nélkül jóval sikertelenebb volna.

Elég az M3 metró felújításának ismétlődő halasztását alaposabban áttekinteni – a mai helyzet egyértelmű.

 

Hol van Magyarország a demokrácia térképein?

 

Magyarországon az emberek életminősége, politikai vita kultúra állapota, csak az Európával szoros közös életben lesz javuló reményű.

Mérsékelt demokrata értékelésben mind Európa, mind Magyarország számára előnyös volna az amerikai demokrata győzelem az USA-ban.

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata álláspontjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyarországi hatalmi politikai önkontroll és nagyvonalúság folyamatosan csökken.

Ez a folyamat jelenleg a politikai múlt hiteltelen politikai árnyai miatt, ellenzékből önerővel nem tud változni.

Új politika, új politikusok hozhatnak értékes változás.

 

 

Mérsékelt demokrata politikus súlyos mondatai egyértelműek: “Hillary Clinton eddigi munkásságával nem  társadalmak szétszakadásán, hanem a társadalmi párbeszédek megerősítésén dolgozott a világ térségeiben már külügyminiszterként is.

Az egész világ fellégezhet, ha Hillary Clinton nyeri az eddig igazán bulvárossá vált választást.”

 

Európa politikai trendek között választ. Magyarország a mérsékelt politizálás útját járva lesz sikeres!
Európa politikai trendek között választ. Magyarország a mérsékelt politizálás útját járva lesz sikeres!

 

Hasonlóan, bár kevésbé durva törésvonalakkal a következő időszakban Magyarországra közvetlen politikai hatással lesz a németországi választás kimenetele.

Mérsékelt demokrata  politikai értékeléssel, mind Angela Merkel sikere, mind nagyobb arányban kialakulóan az SPD sikere a nyugodtabb európai jövő lehetőségét teremti meg.

 

 

Az integráció hatékonyságánál, a közös hadsereg, közös határvédelem problémáinál kevesebb jelentős kérdése van Európának, vele Magyarországnak!

Európa nem egységesen érintett a migráció hatalmas hullámával.

 

Részletesebben átgondolva különböző hullámokban már zajlott le hasonló jelenség a különböző tagállamokban. (Hollandia, Svédország kiugró példái stb.)

Ma Németország hatalmas vállalása lett, óriási kihívás az ország és lakossága előtt.

Nagyvárosok pályaudvarai és környékeik ma igen színes forgatagról árulkodnak.
Nagyvárosok pályaudvarai és környékeik ma igen színes forgatagról árulkodnak.

 

Vezető mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán kifejezett véleménye: ” Európának ezen belül kiemelten Németországnak a migránsok integrációjánál, az integráció munkába terelési – személyi hatékonyságánál és  5-10 éven belüli társadalmi változásainál alig akad jelentősebb kihívása!

Németország társadalmi koreloszlása, ezt különösen érzékeny területté és kérdéssé teszi.

Európának – mérsékelt demokrata politikai nézőpontból szemlélve -ezért a tagállamok erőseb integrációja, mint közös határvédelem, közös hadsereg komoly szükséglete és teendője. Ehhez hasonlóan egy elő Európa közös létrehozatala Európa határán, vagy azonkívül. “

Mielőtt a gondolat túl merész volna bárki számára, érdemes áttekinteni Ausztrália, vagy más hasonlóan létrejött állam történetét. A párhuzamok sohasem lesznek könnyen átültethetőek, de a példák irányt adhatnak.

Magyarország az Európárt érő kihívásokból nem tudja kivonni magát, legyen erre politikai szándék bármekkora.

 

Mérsékelt demokrata politika az integráció intézményeire, szakember szükségletére és munkaerő piaci ” fekete foltok” összekapcsolására nagy figyelmet fordítana, s ezt támogatja a kormányzati lépéseknél.

 

Sem a hangos politikai kampány, népszavazás, sem határzárak nem mentesítik Magyarországot az átszivárgó nem itt született emberek kisebb-nagyobb csoportjaitól, később tömegétől.

Budapest belvárosában , körútjain ennek tapasztalata minden szavazó számára már megszerezhető napjainkban.

 

Brüsszeli támadás minden európai ellen történt! Közös intézmények és erős európai integráció szükséges!

Ma még felocsúdni sem tudott az európai polgár, tegnap Európa ellen történt terrortámadás Brüsszelben.

Több, mint 30 halott, kétszáznál magasabb számban sebesültek.

 

Egész Európa elleni terrortámadás volt ez, a helyszínek ezt alátámasztják.

Terrortámadás és bevándorláspolitika közvetlen összefüggést eddig nem mutat.

Európai lakhellyel rendelkező elkövető volt Párizsban, most még a brüsszeliek kilétét nem ismerjük.

 

Van mit tenni Európa körüli országokban.
Van mit tenni Európa körüli országokban.

 

Sokféle nyilatkozat elhangzott külföldön és Magyarországon.

Számtalan más tagállamokban lévő politikai, gazdasági anomália mellett, a terrortámadás aláhúzta: Európának komoly integrációt kell létrehoznia.

Az USA, csak magasabb integrációja miatt tudott sikeres lenni szeptember 11. terrortámadása után.

 

Mérsékelt demokrata szakpolitikai,külpolitikai álláspont, hogy Európa csak integráció útján lehet ma jobb az európai polgárok számára, így a magyarok számára.

 

Németország erős kihívás előtt áll, az európai erősebb integráció szükséges a mérsékelt demokrata külpolitika szerint

Egyszerre több tartományban volt választás Németországban.

Mérsékelt demokrata nézőpont szerint a választás kifejezte azt a mérhetetlen erős kihívást, amely előtt Németország ma áll.

 

Egyértelmű azonban egyenlőre, hogy a német választók bizalma a közép politizálás iránt erős minden tartományban.

 

Menekültügy azonban, jelenleg még nem fordult át semmilyen szélsőséges, vagy elutasító tömegirányba!

AFD egy feltörekvő párt a valódi ellenzéki szlogenjével, erejével.

 

CDU visszafogott szereplése mellett az SDP megőrizte 25 éve vezetett tartományát Rajna-Pfalzot.

 

25 éve irányítják a tartományt a Rajna mentén.
25 éve irányítják a tartományt a Rajna mentén.

 

Julia Klöckner esetében nem díjazták a szavazók, hogy Angela Merkel politikájával szemben, annak némely részében korrekcióját szorgalmazta a választások előtt.

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai következtetés, hogy az európai integrációban okosan kell, de aktívan és tevőlegesen részt vállalnia Magyarországnak.

Európai integráció erősítése nélkül, a migráció igen nagy kockázat Európa minden tagállamára, még Németországra nézve is.

 

Óvatosságra a menekültügyben, megfelelő tolmács és intézményrendszer kiépítésére, határőrség létrehozására, rendőrség megfelelő átalakítására, létszámának erősítésére párhuzamosan az alsó középosztály, középosztály nagymértékű erősítésével egyszerre van szükség – fogalmazta meg Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata.

 

A migráció rombolhatja, vagy erősítheti a tagállami integrációt Európában

Különböző tagállamok különböző tapasztalatokkal rendelkeznek a migrációról, majd külföldiek integrálásáról.

 

Magyarország, Ausztria egy komoly migrációs útvonal része, így migrációs tapasztalatai közvetlenek, míg más tagállamok ilyet nem tapasztaltak meg.

Tagállamok kommunikációjában megjelenő intézkedések, már igen eltérnek egymástól.

Mérsékelt demokrata külpolitikai álláspont, hogy a tagállami óvatosság szükséges, de nem adhat okot az európai integráció gyengítésére.

 

Brüsszel sokszínű.
Brüsszel sokszínű. Döntések lényegesek minden tagállamnak.

 

Egy politikai akarattal – nem teljesen bizonyítottan Oroszország, Törökország stb. lépései –  keltett népvándorlás még Európát is próbára teszi.

 

Brüsszelben mai napon határozottabb lépés történik, új akciótervvel.

Migráció és az akcióterv, Európa egészét állítja útválasztás elé.

Integráció erősítése, vagy egy érték és jogi-intézményi erodálás az európai közösségben.

 

Európa számára az integráció lehet a megfelelő irány.

Számos kérdést szükséges felülvizsgálnia.

 

Ezek között a közös határőrizet, közös menekültügy mellett a tagállami intézményi átláthatóság jobb megvalósítása, hasonlóan a brüsszeli intézményi átlátható érdekérvényesítéshez lényeges elem.

2014 jelentés

Magyarországon a mérsékelt demokraták 2010-ben kidolgozták a komplex átláthatósági jogszabály teljes tervezetét Orbán Viktor számára felkínálva azt.

 

Migráció 2016 fő kérdése – Európával közösen lehet átélni!

 

Brüsszelben megtartott csúcsértekezlet zárónyilatkozatai között ott van a migrációt kezelő is.

Mérsékelt demokrata külpolitikai gondolkodás szerint, Orbán Viktor azt tette most Brüsszelben, amire ma minden tagállamnak szüksége van – retorika helyett közösséget vállalt Európával.

 

Migrációs nyomás Oroszország és külön Törökország érdekei mentén szinte elkerülhetetlen lesz 2016-ban.

Az ottani tárgyalópartner a mag-Európa élén Németországgal.

Hol van Magyarország a demokrácia térképein?

Népvándorlás előidézése, majd hulláma elől kitérni teljesen nem lehet.

 

Mérsékelt demokrata politika ezért szorgalmazza a megfelelő tolmácsok, szociálpedagógusok, migrációs segítők és intézmények logikus kialakítását – egy beálló káosz, illetve diktatórikus rendeleti kormányzás helyett.

Migráció több, mint strasbourgi eseti döntés kérdése, mely az aláírt nyilatkozat után már lassan körvonalazható.

 

Európa és euro – távolban van az EP választás tükrében a mai Magyarországtól!

Magyarországon a politikai idő megállt, a mai magyar politika jelen szereplői elővarázsolják a tegnapi történelem kudarcait.
Az EP választás mai forgatókönyve Magyarországon, visszaidézi 2018.évi magyar országgyűlési választást. Miért vesznek el szavazatok mandátum nélkül?

Sok bocsánatkérés után, sajtó és kommunikációs megnyilvánulás után a 2018-as választások tévedéseiből nem tanul a magyar politika többsége, a mai magyar ember, a magyar választó tiszta képet rajzolhat a mai Magyarország politikai szereplőiről, a parlamenti pártokról!

 

Magyarországon tömegek szavazatai vesznek el,megszerezhető magyar EP mandátumok maradnak kihasználatlanul.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény volt, hogy egyöntetű,egységes fellépéssel lehet az ellenzéknek egy fokkal tisztább versenyt létrehoznia.  Ez minden magyar valós érdeke lett volna…………….már a FIDESZ számára szinte unalmas lehet a választás ilyen körülmények között.

 

Az EP választás után Magyarország belső társadalmi, jogállami viszonyai a nagy európai pártok érdekeitől maradnak elhomályosult, egyre torzultabb állapotban.

 

Európa a parlamenti választási térben – Irány ma merre Magyarországon a politika út közben?

Ez minden magyar valós érdeke lett volna……..a  tisztább választás, valósabb politikai verseny!

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény a napnál világosabb volt az első megnyilatkozástól kezdve – a mérsékelt demokrata gondolatok tisztánlátása már az első EP felmérésnél igazolódik, Magyarország megismételheti az elmúl 4 évet, de biztosan ismétli 2018 április választás hangulatát, eredményét.

 

Ma nem kerülhető meg a magyar ember politikai tapasztalata, a durva és elrettentő politikai tény, hogy a parlmenti pártok közül több a jelenlegi politikai túlhatalom fenntartását szolgálja kizárólag.

 

Nincs az állampolgárok előtt valódi politikai döntés, valós politikai verseny lehetősége.   

Megismételhető 4 évig újra – Az EP választás után Magyarország belső társadalmi, jogállami viszonyai, a nagy európai pártok érdekeitől maradnak elhomályosult, torzult állapotban – Tényleges humán irányú reformok szele nem érkezett el 2010 óta.

 

Amit nem tud a magyar politika ma, azt felismerte Magyarországról a mérsékelt demokrata politikai irány, felismerte még kezdetben a Párbeszéd és az MSZP, de igazából Lengyelország politikai élete ismerte fel.

Magyarországon ma a politikában a tegnapi történelem ismétlődik meg………

 

Európáról hírek, mérsékelt demokrata vélemények az európai értékek nézőpontjából. Európai értékek védelme, európai magyarnak jó alkotó politikai vélemény ma hírérték! Minden politikai vélemény politikai termék, a tájékoztatás sosem lehet teljes benne!