Európa trend és Németországban egy újbóli választás – Mérsékelt demokrata nézőpontból

Németország belpolitikája komoly meglepetést okozott az európai polgároknak, s magának az európai politika várakozásainak.

Migráció okozta német belpolitikai pártviták sorozata vezetett el a váratlan fordulathoz.

 

Bundestag Választási, 2017, Demokrácia, Németország

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai nézőpontból, ma Európa polgárai számára, egy európai értékekért aktívan szerepet vállaló, németországi kormányzás a legjobb politikai ajánlat!

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus szerint: Egy németországi újbóli választás erősebb kockázat magának Európának, mint volt az eredeti Bundestag választás.

 

Egy új választás előtt azonban Angela Merkel is Bundestag megmérettetés előtt fog állni.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Európa értékei védelme számára a német politika eddiginél erősebb figyelme szükséges Magyarországon, s Európa más később csatlakozott tagállamaiban.

Németországban a kancellár körüli szavazások, Bundestag választások elvonhatják Németország politikai figyelmét, ennek komoly ára lehet Európa számára.

 

Reklámok

Mérsékelt demokrata politikai vélemény: Németországban választás, francia diplomáciai erőtér hat majd Magyarországra!

 

Magyarország jelenleg még picit közelebb gazdaságában, emberi kapcsolataiban Európa egészéhez, de külpolitikájában attól távolodva éli meg a változásokat.

Változások, melyek mérsékelt demokrata politikai álláspont szerint erősen fognak hatni Magyarország belpolitikájára.

Hatást jelent természetesen az is, ha a német választások után konzerválódik a mai magyar politika és Magyarország félutas európai helyzete.

 

Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus véleménye, hogy ” Franciaország diplomáciai erősödése akkor lesz hatékony, ha rugalmasan találkozik a Németországban most következő választások utáni német koalíció politikai vízióival!

Európa hatása Magyarország belpolitikájára a fenti előkérdéstől függ.”

Nem jelentőség nélküli az a személyi változás sem, hogy ki lehet Juncker utódja?! (Felmerül Christine Lagarde neve is.)

Jelenleg minden európai értékeket elismerő polgár figyelme Németországra fókuszál. Két kérdés erősen nyitott:

  1. Hogyan döntenek a német választók az AfD politikájáról? (Bundestag bekerülés stb.)

2.)Hogyan foglalnak állást a szavazók az SPD programkínálatáról?

 

Magyar politikai térben e két kérdés válaszainak variációi számos kérdést jelentősen eldöntenek.

Mind a kormánypártok, mind az ellenzék politikai formációinak elkövetkező tevékenységén ez pontosan lekövethető lesz.

 

Egy régi európaiságról szóló ünnep Szent István király ünnepe – Magyarok számára fontos ünnep!

 

Magyarországon a nyugati orientáció, a kereszténység egyik legrégebbi ünnepe Szent István király ünnepe.

Megfelelő történelmi körülmények között kell értelmezni, ahogy a mai magyar politika európai mozgását.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont és politikai vélemény – A nyugati orientáció, vagy keleti orientáció ma sajnálatosan erős politikai kérdés!

 

 

A magyarok egyik legelfogadottabb ünnepe, amely egyszerre Európa barát, s egyszerre magyar ünnep.

Mérsékelt demokrata politikai értékek szerint, az ünnep minden magyar ünnepe, nincs kétféle magyar!

Alkalom a gondolkodó magyar emberek számára, hogy szembenézzenek magyarságukkal, szembenézzenek európaiságukkal, vagy ennek elvesztésével!

 

Mérsékelt demokrata politikai értékelésben érthetetlen, hogy a kifejezett makrogazdasági, iparfejlesztési, ipar megújítási hatalmi politikai sikerek mellett, miért téveszt jó irányt a sajtószabadság, a vállalkozási szabadság területein?

Magyarország valódi politikai sikere az euro bevezetése.

Történelmi léptékben az eurót bevezető politikai pártok maradnak emlékezetesek.     A migráció fékezése jó politikai döntés, de a társadalom megosztása rossz retorikával egy politikai tévedés.

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy Európa ma médiaháborút veszít az európai gondolkodás tagállamokban való megértetése, közvetítése területén.

Ennek leglátványosabb példája (hatalmi politikai befolyás médiakoncentráció) az ünnepre készülő Magyarország!

 

 

 

Elő-Európa egyik útja a Líbiában létrehozandó központok!

 

Mérsékelt demokrata politika a mértékadó politika megvalósítója, mértéktartó politizálás elvét vallja.

A migráció kezdete óta, a mérsékelt demokrata politika az elő-Európa gondolatát tartja jónak, a dinamikus európai belső integráció mellett.

Ennek egyik megjelenési formája a Líbiában létrehozandó uniós kérelemkezelő központok.

 

Magyar centrista politikai irányzat, a mérsékelt demokrata politika.

 

Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus régóta megfogalmazott véleménye, hogy Európában mindenhol akadozik az elutasított menekülti kérelmek beadóinak sorsának továbbgondolása, további útja.

Napnál világosabb, hogy a menekülti elutasítás Németországban, Svédországban a radikalizálódás erős forrása.

 

Jó hír, hogy Franciaország új centrista politikát valósít meg, ma is Afrikában jelenlévő és politikai hagyományokkal bír.

Mérsékelt demokrata politika az Európán kívüli elő-Európa megoldását tartja az egyetlen, európai értékeket is védelmező politikai megoldásnak.

 

Európa saját értékeit megerősítve lesz erősebb! – Mérsékelt demokrata külpolitikai vélemény

 

Egyetlen politikai irányzat sem veheti le a szemét, az Európa belső átalakulásaiban tett kísérleteiről.

Mérsékelt demokrata külpolitikai vélemény, hogy számos Európán kívüli nagy ország (Oroszország, Törökország) olyan mértékben befolyást szerzett labilis,  nem demokratikus irányultságú kisebb európai tagállamokban, hogy jelen befolyások mellett, a nemzetállamok Európája nem jelentene mást, mint Európa összeomlását.

 

Az eddigi évtizedben az európai értékek részben jutottak el a tagállamok lakosságához, néhol durván eltorzítva, vagy elhallgatva.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata finomabb Európa felé felmutatott külpolitikát szorgalmaz.

 

Vezető mérsékelt demokrata politikus, Országbíró Zoltán megfogalmazásában: “Joghoz való hozzáférés, politikai szabadsághoz hozzáférés, a független médiumokhoz való hozzáférés, tiszta politikai választás Európa értékei közé tartozik, azonban a később csatlakoztatott tagállamok lakosságához Európa ezt nem tudta eljuttatni. Elérésük a magyar tudatos polgár számára minőségében, lehetőségében drasztikusan lecsökkent.

Európa értékei Kelet-Közép-Európában jellemzően médiavereséget szenvedett el, a lakosság politikai kultúráját helyi sajtóérdekek, helyi politikai feudalizmus politikai sajtója formálja át.”

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Európa csak erőteljes centralizáció végrehajtásával fogja a gazdasági helyzetét megőrizni, fegyveres erejét a helyzethez igazítani, politikai erőterét megnövelni.

Külső világpolitikai gyengítések mellett, Európa számára a migráció 2013 óta megindult hulláma, annak nem felkészült kezelése, szintén erőteljes intézményi koncentrálást és fejlesztéseket kíván meg.

Németországban a választásokra is kihat a német lakosság változó napi életminősége, migrációs nyomás napi tapasztalatai.

Rendőrség megerősítése központi kampánytéma a választások előtt.

 

Mérsékelt demokrata politika kiáll az Elő-Európa létrehozása gondolata mellett.

Minden utólagos regisztráció Európa belsejében problémákat hordoz, a deportálás szükséges folyamata alig megoldott!

 

Németország és Franciaország ha túl lesz a választásokon előtérbe  kell, hogy helyezze a csatlakozott tagállamok belső és káros folyamatainak sokkal intenzívebb követését, az internet erősítését, a médiumok és médiahátrány, a túlzó bér-jövedelmi különbségek eltüntetését Európa területén.

Európa számára a Macron által lebegtetett új menetrend ma már létszükséglet, vagy zsugorodása bekövetkezik több vonatkozásban.

 

 

Mérsékelt demokrata politika Európa-barát politika! Mit üzent London, Dortmund?

 

Statisztikák jelzik, hogy a nők és férfiak tömegesen a lábukkal szavaznak a helyesnek tartott politikai irányra – Európa felé.

Mérsékelt demokrata politika egy magyar centrista, mérsékelt demokrata politikai irány.

 

Hol tart Európa!

 

Magyarság kérdései, Európában elfoglalt helyünk, magyar emberek valós élete egy politikai programban és politikai gondolkodásban.

London a választások után már nem a “kemény Brexit” felé fordult el, ez a Londonban élő magyaroknak is kedvezhet.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Európa magjához tartozva, sokkal okosabb politikát élhet meg a magyar választó, a magyar állampolgár, mint más utakon járva.

 

Ennek hű tükörképe, hogy milyen problémákat állít egy-egy párt a választások témáivá!

Dortmundból az SPD a társadalom valós kérdéseit feszegette.

 

Nem titkolta a jelenlegi kancellárjelölt, hogy generációk számára kell jobb életminőséget visszaállítani, más területeken elérni.

Előtte Gerhard Schröder aki 1998-2005 között volt kancellár Németországban, egy nagyívű politikai beszéddel adott irányt a közelgő választásokra az SPD számára.

Joggal került szóba Dortmundban: Mi történt 2013 óta Németországban?

Milyen lett Magyarország és Európa viszonya ezen időszak alatt?

 

 

Tisztelet és főhajtás az európai és a német politika óriása életútja előtt! – Mérsékelt demokrata tiszteletadás

 

Európa és Németország politikai óriása távozott el, mögötte hagyott politikai tér részben üres és részben betöltetlen a mérsékelt demokrata politikai emlékezetben.

“Helmut Kohl életútja, politikai munkássága olyan iránytű, amely Európa legtöbb politikusa számára még további politikai tanulást, vagy politikai önkritikát előfeltételez….” – fogalmazta meg tiszteletadását Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikus.

 

Németországban egy ipari város adott szülőotthont a későbbi európai politikai óriásnak.

 

                              Német egyesítés politikusa: Helmut Kohl

 

A német egység, Európa sikeres előrehaladása Helmut Kohl bölcs politizálása nélkül nem maradt volna más, mint politikai délibáb.

Magyarország Európa felé vezető útja – mérsékelt demokrata politikai meggyőződéssel – azért volt sikeres, mert Helmut Kohl értékelte a magyarok világban nyújtott teljesítményét.

Politikai vezetőként hatása a korabeli magyar politikusokra kétségtelen.

 

Mérsékelt demokrata politika éppen ezért, a politikai tevékenységében a legmélyebb tisztelettel fogadja el az Európát erősítő politikai örökséget, magyar politikai irányként.

Kortárs politika szereplői közül utat téveszt, aki Helmut Kohl politikai öröksége szellemiségét, bármilyen okból gyengíti, vagy rombolja.   (Fotó:Wikipédia)

 

 

Európa fontos gondjai ma integráció fokozása, illetve a kitoloncolás, deportálás!

 

Minden szempontból hatással kell, hogy legyen a londoni tragédia (terror) magára az Egyesült Királyságra, de egész Európa előtt komoly gondok tornyosulnak……….

 

Mérsékelt demokrata külpolitika egyértelmű álláspontja, hogy Magyarország egy nyugodt és szabad, biztonságos európai ország útját járhatja be.

Ehhez a belpolitikai deformációk (aránytalan választás, politikai választási üzelmek stb.) kijavítása mellett, következetes és kizárólag okos migrációkezelés vezethet eredményre.

London eseményei megrázták az angliai választókat?

Ma Németország, Svédország, Hollandia egyes tömegközlekedési járatain, nagyvárosai központjában, vasútállomások mellett messze 20% feletti a megjelenő migránsok aránya.

4-5 évvel korábban szinte elképzelhetetlen lett volna a német állampolgárok számára Kölnben, vagy Dortmundban, hogy a nappali vonaton  30% migráns hátterű utas utazzon jellemzően.

 

Európa számára a migráció ma komolyabb kérdés, mint azt a politikusai a migráció hullámának üdvözlésekor gondolhatták….

 

Európában ki kell mondani, csak európai viselkedés normák és  kultúra szerint, európai és tagállamai értékei szerint élhet bárki!

Európai értékek tagadása, magatartási és kulturális elhárítása a deportálást kell, hogy maga után hozza következetesen.

Hasonlóan megkerülhetetlen még Németország számára is, hogy az elutasított menekült deportálása rövid időn belül, hatékonyan megtörténjen.

 

Ezen értékek és feladatok alul értékelése óriási hiba volna az európai politikusok részéről……

Sikerrel birkózik-e meg Európa fejlett államainak többsége az integráció feladataival?

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy látszanak az integráció és foglalkoztatás eredményei Európa több mag-tagállamában, de az európai kitoloncolás hatékonyságának és mértékének következetes növelése nélkül, rossz folyamatok indulnak el a rendezetlen sorsú tömegekben. (Fiatal serdülő bandák stb.)

Mérsékelt demokrata politika a migrációra adott egyik fontos válaszként, belpolitikában a magyar fiatalok gyermekvállalása, lakáshoz jutása, emberi méltósága, emberi szabadsága politikai értékeit erősítené!

 

Mérsékelt demokrata külpolitika az elő-Európa és az okos migrációkezelés elveit tartja követendőnek Európában, Magyarországon.

 

 

Mérsékelt demokrata értékelés: London és Berlin szavazói döntései erős humanista változásokat hozhat Európában!

 

Európa politikai széljárása humanistább irányt nyerhet 2017-ben.

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból Nagy – Britanniában előrehozott választás a BREXIT egész ügyére és tárgyalásaira kihat.

 

Mit tud tenni a Munkáspárt, aki Londonban már polgármestert adott?

 

Szeptemberben dönt a német szavazó!

 

Hasonlóan komoly figyelmet érdemel az SPD és CDU belső versenye a szavazókért, ahol a régebbi jelentős különbségekből tartományi választásonként farag le az SPD.

Múlt héten Németország migrációval nagyon erősen érintett, gazdaságilag igen jelentős tartományában minimális különbséggel, de helyi történeti értékelésben erős vereséget szenvedett el az SPD.

Több német lakos, mint Magyarország egész lakossága szavazott.

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai várakozással, a Munkáspárt jó szereplése könnyebbé tenné a BREXIT tárgyalásokat, míg egy  SPD választási siker, határozottabbá tenné Európában a német vezetést, még humánusabbá változtatná a nagykoalíció politikai döntéseit.

 

Magyarország sokat tanulhat és vehet át Európa  értékeiből (lemaradása tetemes), de okos és fontos integrációs következtetéseket kell leszűrnie Európa migrációs intézkedései hibáiból.

 

Mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán üdvözli a centrista Emanuel Macron választási sikerét!

 

Európa új politikai igényeket, új választói akaratot tapasztalt meg Franciaországban.

Sem a régi balközép, sem a régi jobbközép politikai pártok nem tudtak a választókkal lépést tartani, demokratikus jogállamban.

Ahol a demokratikus jogállam már sérült, a választói igények felszínre jutása torzult.

 

Mérsékelt demokrata politika az új választói igények történelmi előszelének tartja a Macron vezette független és centrista politikai sikert!

 

Európa politikai trendek között választ. Magyarország a mérsékelt politizálás útját járva lesz sikeres!

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata politikai véleménye: “Üdvözölni kell Franciaországban Emanuel Macron politikai győzelmét.

Európa a visszafejlődés helyett kapott 5 évet, hogy a világ politikai változásaiban megtartsa Európa értékeit, az európai emberek szabadságát.

A ma létező politikai környezetben a tagállamok számára és lakosságuk számára az erős európai centralizáció a lehetséges politikai út!

Egyén és jogai Európában valósan érvényesülnek. Franciaországban erre is példát jelent a megtörtént választás.”

 

Európa minden tagállama számára igen jelentős politikai üzenete van.

Európa számára az újraélesztéssel felérő a francia választók józansága,

 

 

 

 

 

Minden Európa-barát magyar polgár, európai polgár Párizsra tekint napjainkban!

Ma sokan vonják kétségbe Európa értékeit, miközben annak megvalósítása közelébe sem jártak az adott tagállamban.

Sajnálatosan ez Magyarországra is igaz.

 

Európa értékei a magyarságnak jók – még soha nem élte meg…

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata sorsfordítónak tartja Európa jövőjében a Franciaországban, Németországban zajló választást!

Európa humanista értékei, életminőség és médiahozzáférés, politikai hozzáférés szabadsága kizárólag egy erős európai integráció mellett őrizhetőek meg.

 

Olyan európai reformokkal, amelyek nem gyengítik Európát, más antihumánus, emberi méltóságot és szabadságot semmibevevő, viszont koncentrált állami gépezettel létező nagy országokkal szemben!

Európa integráció késedelme, a különböző nagy tagállamok kilépését okozhatja, beláthatatlan visszaeséssel Magyarországon és hasonló országokban.

 

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus szerint: Európa számára a közös jog és közös jogvédelem, közös médiahozzáférés és fogyasztóvédelem, közös hadsereg, közös pénzügy  erős és gyors integrációja megkerülhetetlen – különben Európa értékeit elherdálja a tagállamok rossz vitáiban, mert nem lesz képes megőrizni azokat.

 

Mérsékelt demokrata az európai centrista politikát tartja valódi politikai innovációnak!

Franciaország történelme jól ismeri a politikai innovációt, a felvilágosodást és megújulást.

 

Az Európai Parlament Magyarországról folytatott vitája rávilágított, hogy lassan és biztosan elfordul az európai politika tengelye.

Európa politika veszélye, hogy mérhetetlen befolyásolással néz szembe minden tagállam választása. (Merényletek irányítottan, informatikai támadások stb.)

 

Mérsékelt demokrata politika régóta az autentikus és független politika megjelenése, amely a politikai innovációt a független és centrista politikában látja az európai jövőt illetően.

Magyarország és Európa már nyilvánvalóan ütköző érdekek mentén távolodik egymástól jelenleg.

 

Magyarország számára, a választói tudatosság és felismerésig tartó ideje, a történelmi felismerés lezajlása az a politikai idő, amely minél nagyobb késedelme arányosan nagyobb veszteséget okoz a kispolgároknak, tudatos polgároknak, értelmiségnek, nőknek, több generációs dolgozó családoknak.

Franciaországban több párt hozta létre a most erős centrista pártot.

Mekkora a politikai időtáv Párizs és Budapest között?

 

Magyarország útja sötét alagút – Európa fejlett államai és gondolkodásuk nélkül!

 

Mérsékelt demokrata politika képviselője Országbíró Zoltán régóta fogalmazza meg, független magyar centrista helyzetében, hogy a rendszerváltás pártjaitól független és Európa-barát politika az, amely a magyarságot sikerre viheti, a generációk igényeivel találkozik.

 

Magyarország elismertsége, világban elfoglalt helyzete a föderatív Európán belül, a mag-Európa tagállamaival való közös jogi, kulturális, humánpolitikai, médiapolitikai fővonalon nyerhető el.

 

Mérsékelt demokrata politikai alapvetés, hogy az erdélyi autonómia egy föderatív Európában, emberi jogi eszközökkel, emberi jogi intézményeken keresztül elérhetővé válna.

 

Európa ma médiaháborút veszít egyes tagállamokban, azokban, ahol a politikai feudalizmus a valós média hozzáférést beszűkíti a vidéki magyar lakosság számára.

Mérsékelt demokrata politika álláspontja: Minden embernek legyen lehetősége tudatos polgárként élni Európa bármely országában.

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény: Európa számára a török választás intő jel!

 

Sorozatos napjainkra a különböző európai tagállamokban, vagy éppen az Európához csatlakozni kívánó államokban a választók jogainak csorbítása, a kampányok aránytalanná, tisztességtelenné tétele hatalmi érdekek miatt.

Európa újra és újra politikai döbbenettel nézi a tisztességtelen választásokat, külföldi beavatkozásokat a kampányokba.

 

EBESZ megfigyelői és jelentéseik az Európa irányítói számára, de minden európai polgár számára tanulságokat hordoznak. Új kihívások gyors európai válaszokat igényelnek.

Németországban, Hollandiában millió számra élnek törökök, akik a túlzott diktatúra elől menekültek, költöztek át.

 

 

Európa újra és újra szemben találja magát a tisztességtelen választásokkal!

 

 

Az Európa Tanács jelenlévő megfigyelői nem tartották tisztességesnek a törökországi választást.

Mit hoz az új török hatalom az európaiak életében? Nyitott kérdés.

 

Tapasztalataikat a magyar politikai ellenzék, jóérzésű konstruktív politika résztvevői aprólékosan kell, hogy tanulmányozzák!

 

Mérsékelt demokrata politika a tisztességes és arányos választás előtti kampányt, a mindenkori választás előfeltételének tartja Magyarországon.

Nemzetközi tapasztalat: Ahol a választók méltósága, választók joga sérül, félelem és hátrányok veszik körbe a vidéki választókat, abban az államban a választás nem lehet tisztességes.

 

Európa vezetői számára a tagállamokban felbukkanó, vagy a csatlakozást szorgalmazó államokban meglévő tisztességtelen kampány és választás, azonnali cselekvést tesz szükségessé.

 

Ha Európa tagállamaiban nem tudja megőrizni a választások tisztaságát, torzítás nélküliségét, akkor az európai értékek folyamatosan tért veszítenek.

Törökországban lezajlott választás, az EBESZ megfigyelők jelentései alapján ezt az irányt erősítette meg.

 

 

Hollandia és az ott lévő szavazás az európai integráció melletti döntés! Erős volt a politikai zavaró zaj!

 

Európában mindenki feszülten figyelte, hogy egy valóban demokratikus választás Hollandiában, milyen irányba löki el Európát?

A választás hatása túlmutatott Hollandián.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata: “Európa jó útja az integráció a globális versenyben. Hollandia zavaró diplomáciai körülményekben, maradt józan a választáson.”

 

Mérsékelt demokrata külpolitika a kialakult végeredményt Európa számára, a magyarság számára jónak tartja.

Beavatkozás és választás körüli  hangulattorzítás volt bőven, hiszen a török politikusokkal gyorsan tető alá hozott vita első látásra nem a jobboldali liberális pártnak kedvezett volna……………………………….

 

Mérsékelt demokrata politizálás a jobboldali és liberális politikai erőket mindig tárgyalóképes partnernek tekinti, részleges értékek egyezősége mellett.

 

 

Hollandiában  a Mark Rutte vezette párt, más mint a hazai hasonló politikai címkével felruházott pártok.

 

Mérsékelt demokrata politika meggyőződése, hogy a zöld baloldal politikai térnyerése szintén jó üzenet Európa más tagállamai számára.

 

Jó példa volt Hollandia lakossága arra, hogy a szélsőséges pártok ravasz támogatása (Törökország kommunikáció, majd zavargások) felrázták a tudatos lakosságot és soha nem látott módon vettek részt 81%-os részvétellel.

Lassan nem lesz európai tagállamban választás, melyet Oroszország, vagy Törökország ne próbálna megingatni.

Hollandiában Mark Rutte higgadt és okos politikai válaszokat adott.

 

Hollandia és a hollandok Európa mellett tették le a voksukat, okkal.

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Magyarországon sem lesz tiszta, zavaró külső politikai zaj nélküli, a magyarországi választás!

 

Quo vadis Magyarország? Mérsékelt demokrata politikai álláspont!

 

Európa korrigálja kitűzött fő politikai irányait, céljait.

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy Magyarország számára történelmileg és távlatosan befolyásoló lesz azon döntései hatása, amellyel az erősebb integráció felé kötelezi el magát, vagy perifériális és különutas irányt folytat tovább.

 

 

Európa fő utcáján marad Magyarország?
Európa fő utcáján marad Magyarország?

 

Az Európai Unió gazdasága és versenyképessége nagyobb integrációt kíván meg, a globális gazdasági versenyben egy széttartó Európa vesztes pályára sodródhatna.

 

Mérsékelt demokrata politikai irány, a jó politikai döntés a legfejlettebb európai államok mellé, közé felzárkózás.

A piac hatásait a túl erős állam időről időre elnyomhatja, annak kárai ott maradnak, hatványozódnak minden országban.

Mérsékelt állami beavatkozásra jó példák, éppen a legfejlettebb európai tagállamokban tapasztalhatóak. (Svédország, Németország, Dánia stb.)

 

Ennek tagállamonkénti döntései a következő hónapokban ki kell, hogy formálódjanak, a kettős politikai magatartás részleges eltűrése Európában lezárulni látszik.

 

Mérsékelt demokrata politikai irány, Magyarország és mag-Európa közelebb kerülése, mert a magyar választóknak, magyar embereknek ez lesz megnyugtatóbb évtizedes távlatokban is – felmerülő hibáival, politikai kérdéseivel együtt.

 

Minden magyar választó számára nyitott még a kérdés: Quo vadis Magyarország?!

 

 

Németország új szövetségi elnöke megválasztása, egy erősebb német belpolitikát előlegez meg!

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy belpolitikai és külpolitikai szempontból egy nagyon jó döntés született Németországban, a vasárnapi elnökválasztáson.

 

Frank-Walter Steinmeier lett Németország 12. új szövetségi elnöke, aki az urizáló politikusi magatartás helyett egy egészen más politikai kultúrát képviselt eddig hazájában.

Németországban a politikai kultúra személyét érintő szempontjából, erősen közkedvelt politikus.

 

http://www.frank-walter-steinmeier.de/

Fotó: http://www.frank-walter-steinmeier.de/

Vezető mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán politikai véleménye, hogy Németország egységesebb és erősebb lett a megválasztásával.

 

Elnökké választását megelőző politikai útja alapján, Frank-Walter Steinmeier aktív és Európán belül a demokráciát képviselő, azt megerősítő elnöke lesz Németországnak.

 

Különösen kiemeli a politikus jelentőségét az a körülmény is, hogy a CDU/CSU egyértelműen támogatta megválasztását vasárnap.

 

Mérsékelt demokrata politikai értékelésben, Európa sorsa és politikája, nagyban múlik a német belpolitika egységességén, demokratikus értékvállalásán!

 

Magyarország számára, magyar politikai élet számára, többek között éppen a politikai kultúra és politikusi életvitel szempontjából is példaadó az új német szövetségi elnök megválasztása!

 

 

Máris elköteleződve, kamatokkal fenyegetve? Mérsékelt demokrata külpolitikai vélemény: Tanuljunk a történelmünkből!

 

Van-e tanulsága a magyar külpolitika új és meglepő orosz kötődésének?

 

Több nyilvánosság szükséges Magyarországon az orosz – magyar külpolitika megvitatásáról!

Máris olyan erős az elköteleződés politikailag, hogy kamatfenyegetés hangozhat el a miniszterelnökök közös sajtótájékoztatóján orosz oldalról?!

 

 

Van mit tenni Európa körüli országokban. Geopolitikai érdekünk az Európával való magasabb szintű integráció!
Van mit tenni Európa körüli országokban.
Geopolitikai érdekünk az Európával való magasabb szintű integráció!

 

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai álláspont, hogy a magyar emberek számára minden nyilvánosságot biztosítani kell, mielőtt hosszútávú kötelezettségek és annak változó kockázatait bárki felvállalja a magyar politikából!

Paks annyi kérdést hoz magával, amelyre senkinek nincs valódi és megnyugtató válasza.

 

 

Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy a paksi szerződés kockázata nagyobb a szükségesnél, erre mutatott rá, hogy az orosz elnök nyíltan kilátásba helyezte, annak kamatfeltételeiben való egyoldalú változtatását.

 

Elég volt a magyar miniszterelnök metakommunikációját követni a közös sajtótájékoztatón.

 

Hol a határ?  Hol van Magyarország valódi függetlenségének érdeke? Hol a magyarság érdeke?

 

Ma minden politikai irányzatnak választ kell erre adnia!

 

Geopolitikai érdekünk és esélyünk az európai integráció, az Európát megerősítő magyar külpolitika.

 

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy autokrata vezetők asztalán a magyarság egy új térkép megrajzolásnál vesztes lesz!

 

Magyar politikus számára ez nem lehet kérdés a történelem tapasztalatai alapján.

 

 

Mérsékelt demokrata külpolitika: Elő Európa, amelyben lassan a politika szereplői egyetértenek!

 

Magyarországon  kevés az igazi európai politikát megmutató információ, a magyar sajtó torzít.

Európában politikai tény, hogy a migráció nyitott kérdés maradt.

 

Németország, Franciaország, Svédország saját polgárai életminőségének romlása mellett próbál valódi integrációt létrehozni.

 

Brüsszel sok tapasztalattal bír.
Brüsszel sok tapasztalattal bír.

Mérsékelt demokrata külpolitika az európai integráció szükségességét vallja, a tagállamok érdekei túl gyakran akadályozzák egymást – eredménye lemaradás.

 

Európa szenved a migráció mai helyzetében, mert konténerek, sátorok nem jelentenek tartós megoldást sehol sem!

 

Ausztriában, Svédországban megtörtént esetek terjednek a videómegosztókon.

 

Európa és Magyarország gondolkodó politikusai kimondva, kimondatlanul egyetértenek a témában. (Orbán Viktor, Országbíró Zoltán stb.)

Új európai nyilatkozatok arra mutatnak rá, hogy a magyar politika szereplői, messze időben érzékelték az európai külpolitika lehetséges irányait.

Brexit után politika Európában, politika Magyarországon! Tárgyalások kellenek a magyar munkavállalókért!

Európa egészének a bejelentett kemény Brexit sok gondot fog jelenteni.

Mérsékelt demokrata külpolitika szorgalmazza a folyamatos és érzékeny tárgyalásokat Theresa May által vezetett politikai vezetéssel.

 

Több ez mint általános Magyarország érdek, a külföldön dolgozó magyar munkavállalók miatt erre akkor is szükség van – mérsékelt demokrata felfogásban – ha Magyarország szerepe már nem meghatározó ebben a kérdésben.

A részletek finomíthatóak, ha már a Brexit előtt próbálta szorosabbá tenni viszonyát az angolokkal a magyar külpolitika.

 

London sok kérdést vet fel...
London sok kérdést vet fel…

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata sajnálatosnak tartja, hogy az angolok a migráció nehézségeit éppen a lengyel és magyar tanult szakmunkások és munkavállalók esetében érzékeli.

 

Mérsékelt demokrata külpolitika a londoni magyarokért mindent megtenne, ami a diplomácia eszköztárába belefér.

Fontos politikai ügy, mivel az európai tagállamokból való bevándorlás erős szabályozása napirenden van.

 

Európával addig kell integrálódni, amíg az még lehetséges! Mérsékelt demokrata álláspont!

Európa folyamatait minden magyar politikai irány, politikai műhely másként és másként dolgozza fel.

 

Mérsékelt demokrata politika, a magyarság iránt elkötelezett és európai integrációt lényegesnek tekintő politika.

Szlogenje: Józan ésszel, magyar szívvel, európai gondolkodással!

 

 

Európa irányt válthat, a demokráciát nem komolyan vevő tagállamokkal folytatott viszonyában.
Európa irányt válthat, a demokráciát nem komolyan vevő tagállamokkal folytatott viszonyában.

 

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból fontos körülmény, hogy Magyarország nemzetközi súlya, az európai integráció okos megvalósítása mellett tartható fenn magasabb szinten!

Európától való elszigetelődés a magyarság számára jelentőség vesztéssel jár.

 

Európa és Magyarország viszonya kétirányú, mellyel eddig Magyarország igen messze elment külpolitikai tevékenységével.

Franciaország választási fordulatai láttatják, s frissen Joachim Gauck német államfő integrációra vonatkozó megnyilvánulása, hogy mára Európa magatartásában, viszonyában új és módosított irányt vesz.

 

Hasonló ez, ahhoz, mint a tengeren a tengerjáró hajó lassú fordulása…………..

 

Mérsékelt demokrata külpolitika egy tapintatos és mérsékelt magyar külügyi retorika mellett, az integráció lehető leggyorsabb, legerősebb formáit segítené.

Mérsékelt demokrata politika alapvetése, hogy a magyarság érdeke ez.

 

Európa ma! Már más a világ,mint tegnap, más a jó politika a tagállamok részéről!

Vezető mérsékelt demokrata, Országbíró Zoltán álláspontja “Magyar politikus, a jelen külpolitikai viszonyok között, az európai intézményi integrációkkal tehet a magyarságért.”

Európa közös határvédelme, a török elnöki kijelentések után, talán a legfontosabb kérdése az európai politikának, magyar külpolitikának.

Hasonlóan lényeges a titkosszolgálati kooperációk minőségi javulása, e területen a magyar politikusok kétséget kizáró készsége.

Mérsékelt demokrata politika régóta megfogalmazta, az okos migráció, okos integráció gondolatait.

 

Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.
Európa ma már más, mint fél évtizede. Az emberek életmódja és életminősége változik legelőször.Magyarország városai, Budapest utcái megmutatják, hogy a migráció teljesen nem kerülhető el.

 

Törökország elnökének nyilatkozatait, a mérsékelt demokrata politika új és komoly külpolitikai körülménynek értékeli.

Lassan felépülő európai közös határvédelem tükrében, egyenesen meghatározó lehet a következő években.

 

Önmagában a migrációs hullám milliós tömegeinek “lebegtetése”, átírhatja Európa politikai térképét, benne eddig elért eredményeinek visszaépülését.

Olaszország, Németország választásokra készül.

 

Mérsékelt demokrata álláspont, hogy az európai integráció (intézményi, titkosszolgálati, határvédelmi stb.) építésében mára, minden a magyarságért elkötelezett politikusnak lehetősége szerint részt kell vállalnia.

 

Mérsékelt demokrata politika a választás szabadságát tiszteli!

Minden választási felméréssel, előrejelzéssel szemben 2016 november 08-án váratlan választási eredmény született az USA-ban.

 

Ennek oka még lehet kutatások témája………………….Európa és vele Magyarország új időszakra ébredt a választás utáni reggelen.

Mérsékelt demokrata politika a választás szabadságát tiszteli, a választás tisztaságát Magyarországon is fontos ügynek tartja.

 

Az USA választásán a politikai vélemények nyilvánossága, a sajtó sokoldalú beszámolója minden ország számára minta.

 

Mérsékelt demokrata politika az országának állampolgárainak életminőség javulását saját politikai ügyének is tekinti, ezért nagy figyelemmel követi az új amerikai politikai döntéseket.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata számos parlamenti rendszerben javaslatot adott át a mindenkori kormányoknak

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata számos parlamenti rendszerben javaslatot adott át a mindenkori kormányoknak, új politikai felfogással.

 

Magyarországon megtapasztalt  leépüléses folyamatok (emberi jogok, korrupció mértéke stb.) miatt mérsékelt demokrata álláspontból, az USA vezetésétől több figyelmet vár az emberi jogok gyakorlása, a piaci verseny szabadsága és tisztasága területein.

 

Autentikus politikai közép számára lényeges, hogy minél több amerikai cég térjen vissza Magyarország kicsiny piacára, hozzon létre új , minőségi munkahelyeket.(diplomás fiatalok, közigazgatásból kilépő diplomás dolgozók számára stb.)

 

USA erős demokrácia, a republikánusok között sok tisztességes, a fenti ügyekre érzékeny politikus található.

 

 

Republikánus szenátori kritikák a 2010 utáni Magyarországgal szemben, már évek óta erős hangnemben vetettek fel jogos problémákat!

 

Mérsékelt demokrata politika egy konstruktív és hatalom kritikus politika a Magyarországon létrejött hibák kijavításán dolgozó politika.

 

CETA egyezmény – Európa részben más korszakra ébred a mérsékelt demokrata politika értékelése szerint

Európa részben megrendült a CETA egyezmény körüli előkészítő folyamatokban.

Vasárnap aláírásra kerül a kereskedelmi egyezmény, melytől a nagy lélekszámú európai tagállamok további munkahelyeket remélnek.

 

Erre Európában szükségük van, mivel a fiatalok számára a munkahelyek száma csak alig bővül.

 

CETA átszáguld Európán, mint az ICE!
CETA átszáguld Európán, mint az ICE!

 

Hazájukban az ott született német, francia, spanyol állampolgárok számos munkakört, állást nem vállalnak fel, nem töltenek be.

Ezeken a területeken egyedül a migráció különböző fajtái adnak utánpótlást.

 

Magyarországról nézve a mérsékelt demokrata politika a CETA egyezményt, mint nagy figyelmet igénylő bonyolult jogi-gazdasági előnyökkel és hátrányokkal járó kezdeményezést értékeli.

Ütközik benne a nagyobb tagállamok érdeke, a jóval kisebb és szűk termékkörökben erős tagállamok érdekeivel.

 

Európa civiljei önálló akciót hoztak életre, az aggodalmak fókuszba állítására!  Az egymilliót meghaladó aláírással a STOP TTIP a jogi és fogyasztóvédelmi kockázatokra mutat rá!

 

Mérsékelt demokrata politika a civilek aggodalmait fontosnak látja, politikai álláspontja szerint csak az Európával szorosabb integráció lesz képes a jogi anomáliák fékezésére.

 

Európa sorsa, Magyarország politikai változásai jelentősen függnek az amerikai és németországi választásoktól!

Nemzetközi sajtó tükörképe érdemi változásokat, új politikai attitűdöt igényelne Magyarország részéről.

Magyarországon az emberléptékű,  jó politika, közjó megvalósításában erős politika új politikai erőt feltételez.

Mérsékelt demokrata politika egyik alapvetése, hogy Magyarország Európa nélkül jóval sikertelenebb volna.

Elég az M3 metró felújításának ismétlődő halasztását alaposabban áttekinteni – a mai helyzet egyértelmű.

 

Hol van Magyarország a demokrácia térképein?

 

Magyarországon az emberek életminősége, politikai vita kultúra állapota, csak az Európával szoros közös életben lesz javuló reményű.

Mérsékelt demokrata értékelésben mind Európa, mind Magyarország számára előnyös volna az amerikai demokrata győzelem az USA-ban.

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata álláspontjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyarországi hatalmi politikai önkontroll és nagyvonalúság folyamatosan csökken.

Ez a folyamat jelenleg a politikai múlt hiteltelen politikai árnyai miatt, ellenzékből önerővel nem tud változni.

Új politika, új politikusok hozhatnak értékes változás.

 

 

Mérsékelt demokrata politikus súlyos mondatai egyértelműek: “Hillary Clinton eddigi munkásságával nem  társadalmak szétszakadásán, hanem a társadalmi párbeszédek megerősítésén dolgozott a világ térségeiben már külügyminiszterként is.

Az egész világ fellégezhet, ha Hillary Clinton nyeri az eddig igazán bulvárossá vált választást.”

 

Európa politikai trendek között választ. Magyarország a mérsékelt politizálás útját járva lesz sikeres!
Európa politikai trendek között választ. Magyarország a mérsékelt politizálás útját járva lesz sikeres!

 

Hasonlóan, bár kevésbé durva törésvonalakkal a következő időszakban Magyarországra közvetlen politikai hatással lesz a németországi választás kimenetele.

Mérsékelt demokrata  politikai értékeléssel, mind Angela Merkel sikere, mind nagyobb arányban kialakulóan az SPD sikere a nyugodtabb európai jövő lehetőségét teremti meg.

 

 

Az integráció hatékonyságánál, a közös hadsereg, közös határvédelem problémáinál kevesebb jelentős kérdése van Európának, vele Magyarországnak!

Európa nem egységesen érintett a migráció hatalmas hullámával.

 

Részletesebben átgondolva különböző hullámokban már zajlott le hasonló jelenség a különböző tagállamokban. (Hollandia, Svédország kiugró példái stb.)

Ma Németország hatalmas vállalása lett, óriási kihívás az ország és lakossága előtt.

Nagyvárosok pályaudvarai és környékeik ma igen színes forgatagról árulkodnak.
Nagyvárosok pályaudvarai és környékeik ma igen színes forgatagról árulkodnak.

 

Vezető mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán kifejezett véleménye: ” Európának ezen belül kiemelten Németországnak a migránsok integrációjánál, az integráció munkába terelési – személyi hatékonyságánál és  5-10 éven belüli társadalmi változásainál alig akad jelentősebb kihívása!

Németország társadalmi koreloszlása, ezt különösen érzékeny területté és kérdéssé teszi.

Európának – mérsékelt demokrata politikai nézőpontból szemlélve -ezért a tagállamok erőseb integrációja, mint közös határvédelem, közös hadsereg komoly szükséglete és teendője. Ehhez hasonlóan egy elő Európa közös létrehozatala Európa határán, vagy azonkívül. “

Mielőtt a gondolat túl merész volna bárki számára, érdemes áttekinteni Ausztrália, vagy más hasonlóan létrejött állam történetét. A párhuzamok sohasem lesznek könnyen átültethetőek, de a példák irányt adhatnak.

Magyarország az Európárt érő kihívásokból nem tudja kivonni magát, legyen erre politikai szándék bármekkora.

 

Mérsékelt demokrata politika az integráció intézményeire, szakember szükségletére és munkaerő piaci ” fekete foltok” összekapcsolására nagy figyelmet fordítana, s ezt támogatja a kormányzati lépéseknél.

 

Sem a hangos politikai kampány, népszavazás, sem határzárak nem mentesítik Magyarországot az átszivárgó nem itt született emberek kisebb-nagyobb csoportjaitól, később tömegétől.

Budapest belvárosában , körútjain ennek tapasztalata minden szavazó számára már megszerezhető napjainkban.

 

Brüsszeli támadás minden európai ellen történt! Közös intézmények és erős európai integráció szükséges!

Ma még felocsúdni sem tudott az európai polgár, tegnap Európa ellen történt terrortámadás Brüsszelben.

Több, mint 30 halott, kétszáznál magasabb számban sebesültek.

 

Egész Európa elleni terrortámadás volt ez, a helyszínek ezt alátámasztják.

Terrortámadás és bevándorláspolitika közvetlen összefüggést eddig nem mutat.

Európai lakhellyel rendelkező elkövető volt Párizsban, most még a brüsszeliek kilétét nem ismerjük.

 

Van mit tenni Európa körüli országokban.
Van mit tenni Európa körüli országokban.

 

Sokféle nyilatkozat elhangzott külföldön és Magyarországon.

Számtalan más tagállamokban lévő politikai, gazdasági anomália mellett, a terrortámadás aláhúzta: Európának komoly integrációt kell létrehoznia.

Az USA, csak magasabb integrációja miatt tudott sikeres lenni szeptember 11. terrortámadása után.

 

Mérsékelt demokrata szakpolitikai,külpolitikai álláspont, hogy Európa csak integráció útján lehet ma jobb az európai polgárok számára, így a magyarok számára.

 

Németország erős kihívás előtt áll, az európai erősebb integráció szükséges a mérsékelt demokrata külpolitika szerint

Egyszerre több tartományban volt választás Németországban.

Mérsékelt demokrata nézőpont szerint a választás kifejezte azt a mérhetetlen erős kihívást, amely előtt Németország ma áll.

 

Egyértelmű azonban egyenlőre, hogy a német választók bizalma a közép politizálás iránt erős minden tartományban.

 

Menekültügy azonban, jelenleg még nem fordult át semmilyen szélsőséges, vagy elutasító tömegirányba!

AFD egy feltörekvő párt a valódi ellenzéki szlogenjével, erejével.

 

CDU visszafogott szereplése mellett az SDP megőrizte 25 éve vezetett tartományát Rajna-Pfalzot.

 

25 éve irányítják a tartományt a Rajna mentén.
25 éve irányítják a tartományt a Rajna mentén.

 

Julia Klöckner esetében nem díjazták a szavazók, hogy Angela Merkel politikájával szemben, annak némely részében korrekcióját szorgalmazta a választások előtt.

 

Mérsékelt demokrata külpolitikai következtetés, hogy az európai integrációban okosan kell, de aktívan és tevőlegesen részt vállalnia Magyarországnak.

Európai integráció erősítése nélkül, a migráció igen nagy kockázat Európa minden tagállamára, még Németországra nézve is.

 

Óvatosságra a menekültügyben, megfelelő tolmács és intézményrendszer kiépítésére, határőrség létrehozására, rendőrség megfelelő átalakítására, létszámának erősítésére párhuzamosan az alsó középosztály, középosztály nagymértékű erősítésével egyszerre van szükség – fogalmazta meg Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata.

 

A migráció rombolhatja, vagy erősítheti a tagállami integrációt Európában

Különböző tagállamok különböző tapasztalatokkal rendelkeznek a migrációról, majd külföldiek integrálásáról.

 

Magyarország, Ausztria egy komoly migrációs útvonal része, így migrációs tapasztalatai közvetlenek, míg más tagállamok ilyet nem tapasztaltak meg.

Tagállamok kommunikációjában megjelenő intézkedések, már igen eltérnek egymástól.

Mérsékelt demokrata külpolitikai álláspont, hogy a tagállami óvatosság szükséges, de nem adhat okot az európai integráció gyengítésére.

 

Brüsszel sokszínű.
Brüsszel sokszínű. Döntések lényegesek minden tagállamnak.

 

Egy politikai akarattal – nem teljesen bizonyítottan Oroszország, Törökország stb. lépései –  keltett népvándorlás még Európát is próbára teszi.

 

Brüsszelben mai napon határozottabb lépés történik, új akciótervvel.

Migráció és az akcióterv, Európa egészét állítja útválasztás elé.

Integráció erősítése, vagy egy érték és jogi-intézményi erodálás az európai közösségben.

 

Európa számára az integráció lehet a megfelelő irány.

Számos kérdést szükséges felülvizsgálnia.

 

Ezek között a közös határőrizet, közös menekültügy mellett a tagállami intézményi átláthatóság jobb megvalósítása, hasonlóan a brüsszeli intézményi átlátható érdekérvényesítéshez lényeges elem.

2014 jelentés

Magyarországon a mérsékelt demokraták 2010-ben kidolgozták a komplex átláthatósági jogszabály teljes tervezetét Orbán Viktor számára felkínálva azt.

 

Migráció 2016 fő kérdése – Európával közösen lehet átélni!

 

Brüsszelben megtartott csúcsértekezlet zárónyilatkozatai között ott van a migrációt kezelő is.

Mérsékelt demokrata külpolitikai gondolkodás szerint, Orbán Viktor azt tette most Brüsszelben, amire ma minden tagállamnak szüksége van – retorika helyett közösséget vállalt Európával.

 

Migrációs nyomás Oroszország és külön Törökország érdekei mentén szinte elkerülhetetlen lesz 2016-ban.

Az ottani tárgyalópartner a mag-Európa élén Németországgal.

Hol van Magyarország a demokrácia térképein?

Népvándorlás előidézése, majd hulláma elől kitérni teljesen nem lehet.

 

Mérsékelt demokrata politika ezért szorgalmazza a megfelelő tolmácsok, szociálpedagógusok, migrációs segítők és intézmények logikus kialakítását – egy beálló káosz, illetve diktatórikus rendeleti kormányzás helyett.

Migráció több, mint strasbourgi eseti döntés kérdése, mely az aláírt nyilatkozat után már lassan körvonalazható.

 

Kortárs világ vitája Brüsszelben a politikai feudalizmussal? Lajtán innen, Lajtán túl.

 

Mérsékelt demokraták 2010-ben meglátták a történelmi lehetőséget Magyarország számára, de az a politikai feudalizmus pillanatnyi előnyein veszni látszik – fogalmazza meg a vezető mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán.

 

Egy történelmi vonal úgy tűnik fennmaradt 2016-ban a Lajtánál…………………………………… Igen régóta látható vonal ez.

 

A kortárs haladó politika és a politikai feudalizmus vitáját látjuk Brüsszelben és Európában.

 

Ennek brutális felerősödése az USA és Orszország külpolitikai döntései miatt jött létre, a migráció hatásán keresztül.

 

A mérsékelt demokrata politika a kortárs politika egyik iránya, melyet Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata Magyarország számára jó politikai útnak tart.

 

Országbíró Zoltán a kortárs politika egyik személyisége

 

Számos kormányzati és miniszterelnöki kezdeményezést elismer, a konstruktív politikai keretben aktív, mérsékelt demokrata politikai gondolkodás.

 

Kivitelezésük, előkészítetlen és káros jogszabályok tömege, azonban ezek eredményeit töredékessé teszi.

 

Összességében a politikai feudalizmus pillanatnyi előnyei a hatalomban lévőket eltéríti a valóban államférfihoz, államférfiakhoz méltó jogi és politikai megoldásoktól.

 

Ezért fordulhat elő, hogy Magyarország az európai vitában rossz padsorban ül.     Ennek kárait Magyarország mellett,  a székelyek és külföldön magyar munkavállalók látják.

 

Európa és Magyarország két “földrész”? Mérsékelt demokrata külpolitika új utat járna be!

 

A migráció várható nyomása, a nagyhatalmak eltérő szándékai Szíriában igazi kihívást teremt Európa számára.

Mérsékelt demokrata külpolitika mindig és mindenhol a magyarság egészére figyel, ezért új utat járna be, ha a hatalomban lenne.

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata finomabb külpolitikát szorgalmaz.
Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata finomabb külpolitikát szorgalmaz.

 

Bár Európa számára a migráció kihívás, Németország, Ausztria, Hollandia stb. ismeri a migráció jelenlétét lassan 30 éve.

Szemben a V4 tagokkal, ahol sem intézmények, sem szakemberek nincsenek a szükséghez mérten.

 

Trianon már adott Magyarországnak példát, hová vezethet el az európai vezető országokkal nem közösen kialakított diplomácia, külpolitika.

 

Ma 2016-ban ennél kétszeresen erősebb hátrány érheti a magyarságot, mivel távolodik Erdély és lassan millión felül van a más európai országokban élő, dolgozó magyarok száma.

 

Mérsékelt demokrata külpolitika ezen kockázatokat nem becsülné alá a mai Európában.

Európa belső politikájában Magyarország és Orbán Viktor, ma túlzottan pozicionálta magát, ez joggal vált ki ellenérzést az alapító tagállamok politikusaiból, a történelmi tanulság pedig adott.

 

Európa ereje, a németek és svédek ereje a magyar politikától eltérő, konstruktív politikai kultúrában van

 

Európa jelene a tagállamok jövője számos politikai téma, számos politikai retorika ihletője.

Különösen érdekes, ha a gazdaságilag erőtlen, népességben kiugróan fogyatkozó, korrupcióban jeleskedő tagország vezetői “temetik Európát.”

 

Hága
Hága

 

Mérsékelt demokrata politikai gondolkodás ismeri a külpolitikai tanulás, a valóságalapú politikai önkritika fogalmait.

Egyértelmű álláspont az új politikai közép gondolkodásában, hogy a magyarság érdeke ez.

 

Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból az látható, hogy túl nagy várakozással nyitott aktát a migrációnak Németország, Svédország stb.

 

A politikai gondok leküzdésében azonban ezen tagállamok olyan politikai kultúrával rendelkeznek, mely a közösségi és társadalmi tudást többszörösen hatékonyan hasznosítja.

 

Brüsszel sokszínű.
Brüsszel sokszínű.

 

Németország fokozatosság mentén, egyre erőteljesebben lesz úrrá a migráció káros politikai hatásain.

Válságban és megoldásokban a német politika mindig elöl járt Európa más tagállamai előtt.

 

A tagállamok csoportokra töredezése, végül éppen a szlovákoknak, magyaroknak okoz majd munkavállalóként több korlátot.

Ugyanakkor egy európai vita lesz a migráció sokáig, de a mag Európa megoldásai továbblendítik az abban résztvevőket.

 

Sokat veszíthet Európa, még többet a tagállamok a migráció miatti feszültségeken

Európát a migrációnál jobban viseli meg a tagállamok széttartó politikája, viszonya a migrációhoz.

Magyarországon a politikai főbb irányok éppen a migrációnak köszönhetően, egyre jobban szétválnak, igazi arcukat láttatva a propaganda gépezetek mögül.

Érdemes mindezt a magyarság egésze oldaláról megvizsgálni.

Európa megrázkodni látszik a vártnál erősebb népvándorlási hullámtól.
Politikai áramlatok, pártok kommunikációjában a baloldali és jobb ill. szélsőjobb állásfoglalások ütköznek meg tagállamonként és Európa közösségében.
Másként foglal állást Ausztria, Svédország, másként nyilatkozik meg Lengyelország és Románia.
Mérsékelt demokrata politika Magyarországon elsőrendűen magyar, másodsorban valóságközpontú, harmadsorban szabadelvű, nem utoljára emberközpontú és kiemelt értéknek tekinti a politikai korrektséget a választók felé, a választások után.
Ebben a politikai sodrásban a népvándorlás hatásait még közel sem tartják lecsendesedettnek.
 Határok bezáródása, a magyarság részbeni elszigeteltsége Csíkszeredából, Ungvárról, más városokból.
Törökország a főtárgyaló helyzetében Európával, Németországgal. Ha az alkudozások nem vezetnek átütő eredményre, Európa tagolódása reális kockázat, határőrizetekkel együtt.
Migráció árnyékában mi lesz az európai polgárokkal?
Migráció árnyékában mi lesz az európai polgárokkal?
Romániában, Szlovákiában, Szerbiában a Vajdaságban élő magyarok számára a kerítés a vissza a múltba érzete lehet csupán, mivel a székelyföldi autonómia gondolata ezen kerítéseken porladhat szét.
Külön kockázatokat jelent a külpolitikában, az egyes tagállamok lépései egy kerítésekkel megtagolt Európa esetében………………………………………………. 
 Mérsékelt demokrata álláspont: Magyarság egésze csak Európában lehet sikeres.
(MDM) Erdélyi Polgár Info

A német emberi jogi politika alapelvei

2007 óta az ENSZ kb. négyévente valamennyi tagállamában felülvizsgálja az emberi jogok helyzetét.

 

A német emberi jogi politika alapelvei

 

Az emberi jogi politika a német politika átfogó feladata: sem a kül-, sem a biztonság- ill. akármilyen más politika területén sem létezhet „embermentes övezet”.

(© Auswärtiges Amt)

Az emberi jogok oszthatatlanok.

Minden ember rendelkezik ezekkel a jogokkal, származástól, életkortól, nemtől, vallástól, bőrszíntől vagy más kritériumoktól függetlenül.

 

Az emberi jogok világszerte történő érvényesítése során a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális emberi jogok teljes spektrumát Az új emberi jogi logó

Az új emberi jogi logó(© Szövetségi Külügyminisztérium/Berlin)figyelembe kell venni.

 

Az emberi jogok megsértése nemcsak kegyetlenség, hanem a nemzetközi stabilitást és biztonságot is veszélyezteti, és az államok gazdasági és szociális jólétének is árt. Az emberi jogok védelme és támogatása ellenben a békét és a fejlődést szolgálja, felszabadítja az emberi kreativitást.

 

Németország az Egyesült Nemzetek szinte valamennyi emberi jogi egyezményében szerződéses partner, épp úgy, mint az összes központi európai emberi jogi normáknál.

 

Németországban is ellenőrizni kell az emberi jogok betartását. Csak ennek a fundamentumán lehet hiteles a nemzetközi emberi jogi politika.

 

Azért, hogy Németországban is gondoskodjanak az emberi jogi konvenciók betartásáról és az emberi jogokkal kapcsolatos képzésről, 2001-ben létrejött a Német Emberi Jogi Intézet.

 

A német emberi jogi politika témájában a Német Külügyminisztériumban az „Emberi Jogi Munkacsoport” illetékes.

Az országreferensekkel és a német szövetségi kormány emberi jogi és humanitárius segítség megbízottjával, Christoph Strässerrel együtt a munkacsoport viszi előre az emberi jogok nemzetközi védelmét.    (Forrás:http://www.budapest.diplo.de)

Új politikának Európa felé kell mutatnia – Magyarság érdeke és a Mag-Európa nem ellentétes

 

Európa döntések előtt áll, melyre több irányból kényszerítik az eltérő tagállami politikák.

 

Magyarország ismét nem a legkitüntetettebb helyen vesz részt Európa politikájának alakulásában.

 

Magyarok és európai polgárok

 

Mérsékelt demokraták a magyar külpolitikában is a józan ész érvényesülését várják el!

 

Felhők felett....
Felhők felett….

 

Egymást érik a hírek Európa belső, elképzelt irányairól.
Franciaország és Németország immáron egy közös gazdasági miniszteri sajtótájékoztatón a valódi közös európai egyesült államok forgatókönyvét hozta a sajtó elé.
Mérsékelt demokrata politikai nézőpontból vizsgálva, annál kisebb a magyarság esélye a kivándorlás csökkentésére Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről minél később lesz euro fizetőeszköz és minél távolabb van a mag-Európától.
Bonus lenne a magyarság politikában, egy új és józan Budapestről vezetett külpolitika, az európai felzárkózás jeleivel.
 
Magyarország jelenleg egy minimum kétfokozatú Európa, lemaradó szekciójában helyezkedik el, melyből felzárkózásra némi bizakodást jelent az autóipar teljesítménye adhat.
Mag-Európa újra és újra felszínre kerülő gondolat Európa ténylegesen vezető országaiban, politikai vezetőinél.
 
Érdemes a modern hazai külpolitikának jobban figyelnie, mert egy ilyen ötlet még hátrébb sorolhatja Magyarország európai forrásait az európai gazdasági és finanszírozási gondolkodásban. (MTHI)

 

Európáról hírek, vélemények az európai állampolgár mérsékelt demokraták nézőpontjából.